1
00:00:00,000 --> 00:00:01,241
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,243 --> 00:00:02,817
Moje matka byla v Oz.

3
00:00:02,819 --> 00:00:04,656
Najdi tu dívku, musí zemřít...

4
00:00:04,681 --> 00:00:06,654
Jak dlouho jsi byl v Čarodějově stráži?

5
00:00:06,656 --> 00:00:08,489
Vím, co udělala Čarodějova stráž v Nimbu.

6
00:00:08,491 --> 00:00:10,491
Odvěká příšera bere na sebe mnoho podob.

7
00:00:10,493 --> 00:00:13,461
- Kdo to zastavil předtím?
- Čaroděj, s tímhle.

8
00:00:13,463 --> 00:00:15,529
Nemyslím si, že jste kdy obry ovládal.

9
00:00:15,531 --> 00:00:17,398
Myslím si, že je jejich moc zavřena

10
00:00:17,400 --> 00:00:19,100
ve Vězení Abjectu.

11
00:00:19,102 --> 00:00:20,935
To, co jsi teď se stane, když

12
00:00:20,937 --> 00:00:23,137
léky sami odezní.

13
00:00:23,139 --> 00:00:25,272
Jsem kluk, vždycky jsem byl kluk.

14
00:00:25,274 --> 00:00:28,275
Tohle je, jak ses narodila.

15
00:00:28,277 --> 00:00:30,044
Co to sakra děláš?

16
00:00:30,046 --> 00:00:31,979
- Omlouvám se!
- Tohle nejsem já!

17
00:00:54,237 --> 00:00:57,138
To je v pořádku.

18
00:00:58,775 --> 00:01:01,175
Neboj se.

19
00:01:33,074 --> 00:01:34,574
Nikdo si nezaslouží takový osud.

20
00:01:39,147 --> 00:01:40,913
Jsem vrah.

21
00:01:40,915 --> 00:01:43,149
Vážně?

22
00:01:43,151 --> 00:01:45,184
Kapitáne!

23
00:01:47,322 --> 00:01:50,156
Když mě necháte připojit
se k vaší četě.

24
00:01:50,158 --> 00:01:52,525
Bude pro vás zabíjet.

25
........