1
00:00:02,320 --> 00:00:07,920
Zistila som, že majiteľ tu pred
20 rokmi zaškrtil dve deti.

2
00:00:08,000 --> 00:00:11,920
Chcela by som vás poprosiť, aby ste
mne a Hanne pomohli so seansou.

3
00:00:13,040 --> 00:00:15,840
- Niekto ma napadol.
- Jessan je preč.

4
00:00:18,760 --> 00:00:21,680
- Prosím, nechaj to tak.
- Mala som zostať doma.

5
00:00:21,760 --> 00:00:25,560
- Je tu ďalší záujemca o kúpu.
- Nechaj ma, dočerta!

6
00:00:25,640 --> 00:00:28,780
Vieš. čo máš robiť.
Dostať ich odtiaľ.

7
00:00:30,440 --> 00:00:35,240
Hanne mala mladšieho brata.
Utopil sa.

8
00:00:35,320 --> 00:00:37,320
Berie lieky.

9
00:00:37,360 --> 00:00:40,520
Je to spánková paralýza.
Môže sposobiť halucinácie.

10
00:00:40,600 --> 00:00:44,040
- Bol si v našej izbe?
- Prečo by som tam chodil?

11
00:00:44,120 --> 00:00:47,160
Je to antipsychotikum, ktoré
sa užíva proti schizofrénii.

12
00:00:48,360 --> 00:00:52,560
Viem, čo tam je napísané.
Zabi, alebo budeš zabitý.

13
00:01:27,840 --> 00:01:28,860
Haló?

14
00:01:30,338 --> 00:01:31,338
Pomóc!

15
00:01:39,320 --> 00:01:41,720
- Jessan, prestaň!
- Nechaj ma!

16
00:01:41,820 --> 00:01:44,240
Chyť jej ruky! Uvoľni ten opasok.
Drž ju!

17
00:01:51,920 --> 00:01:57,000
- Pomóc, pomóc! Lippi, Lippi! Pomóc!
- Čo sa deje?

18
00:01:57,240 --> 00:01:59,640
- Čo sa stalo?
- Vezmi ju za nohy!

19
00:01:59,680 --> 00:02:02,600
Drž jej nohy. Prestaň!
Jessan, prestaň!

20
00:02:02,680 --> 00:02:05,520
Zviažeme ju opaskom.

21
00:02:07,880 --> 00:02:09,920
Zviažeme ju.

........