1
00:00:00,359 --> 00:00:02,068
V minulých dílech "Code Black"...

2
00:00:02,093 --> 00:00:03,193
Umře?

3
00:00:03,218 --> 00:00:05,203
Chceš to stručně? Nebo doktorské kecy?

4
00:00:05,228 --> 00:00:06,320
Stručně.

5
00:00:06,345 --> 00:00:07,828
- Jak se jmenuješ?
- Ariel.

6
00:00:07,853 --> 00:00:09,367
- Je mi to líto.
- Co?

7
00:00:09,392 --> 00:00:12,304
- Nemohli jsme tvého otce zachránit.
- Nemluvte, nemluvte.

8
00:00:18,546 --> 00:00:20,898
Můžeš přijít blíž, jestli chceš.

9
00:00:22,616 --> 00:00:24,546
- Slyšíš?
- Jo.

10
00:00:24,781 --> 00:00:27,238
Slyším tě, tati.

11
00:00:27,661 --> 00:00:29,934
Dr. Rorishová? Vzpomínáte si na mě?

12
00:00:32,246 --> 00:00:33,317
Ariel?

13
00:00:33,420 --> 00:00:36,154
Můžu s vámi na chvilku
mluvit o samotě?

14
00:00:48,087 --> 00:00:50,078
Ještě jste tetu nenašli?

15
00:00:50,181 --> 00:00:54,822
Ještě ne. Buď je mrtvá, nebo
nechce být nalezena. Díky.

16
00:00:55,830 --> 00:00:59,502
Ariel měla v posledních
dvou letech hodně problémů.

17
00:00:59,932 --> 00:01:04,002
Dva pobyty v polepšovně,
děcák, dvě pěstounské rodiny.

18
00:01:04,890 --> 00:01:06,356
Vy jste to nevěděla?

19
00:01:07,744 --> 00:01:11,986
Poslala jsem jí pár e-mailů,
ale ztratily jsme kontakt.

20
00:01:12,900 --> 00:01:14,822
Tak co bude teď?

21
00:01:15,134 --> 00:01:18,166
Vrátí se do systému, dokud
nenajdeme další pěstouny.

22
00:01:18,259 --> 00:01:21,060
- To se nestane.
- Jestli nějaké najdeme.

23
........