1
00:01:55,370 --> 00:02:10,370
Přeložila 7.2.2017 Vivin11

2
00:02:14,375 --> 00:02:17,541
Chtěl bych vidět toho idiota...

3
00:02:17,625 --> 00:02:19,291
který jednou řekl...

4
00:02:19,375 --> 00:02:21,333
PROTIKLADY SE PŘITAHUJÍ!!

5
00:02:22,541 --> 00:02:25,750
Myslím, že někteří z vás se
kvůli té logice zamilovali.

6
00:02:26,500 --> 00:02:28,625
Ale ne my...

7
00:02:29,458 --> 00:02:31,708
a tohle je náš příběh.

8
00:02:50,583 --> 00:02:55,083
<i>Každý okamžik je mladý a krásný</i>

9
00:02:55,166 --> 00:02:59,541
<i>Neexistuje žádný žal, když jsem tady</i>

10
00:02:59,625 --> 00:03:04,083
<i>Život je naplněn radostí</i>

11
00:03:04,875 --> 00:03:07,791
<i>To je jak žiji</i>

12
00:03:07,875 --> 00:03:12,375
<i>Každé ráno přináší úsvit</i>

13
00:03:12,458 --> 00:03:17,250
<i>Každý večer přináší krásu</i>

14
00:03:17,333 --> 00:03:19,666
<i>Život je probuzen</i>

15
00:03:19,750 --> 00:03:21,875
<i>Je to píseň, kterou zpívá život</i>

16
00:03:21,958 --> 00:03:25,375
<i>Každodenní život je probuzen</i>

17
00:03:25,458 --> 00:03:31,083
<i>Jsou v něm záplavy barev. Je v něm půvab</i>

18
00:03:31,166 --> 00:03:38,375
<i>Jsou v něm záplavy barev každý den</i>

19
00:03:47,708 --> 00:03:51,375
<i>Mé srdce se stále usmívá</i>

20
00:03:51,458 --> 00:03:56,541
<i>A pomalu brouká melodii</i>

21
00:03:56,625 --> 00:04:00,500
<i>Považoval jsem za přítele kohokoli jsem potkal</i>

22
00:04:00,583 --> 00:04:05,875
<i>Život je požehnání</i>

23
00:04:06,000 --> 00:04:09,750
<i>Považoval jsem za dobré zprávy cokoli jsem slyšel</i>

24
00:04:10,458 --> 00:04:14,083
<i>Poznal jsem radost každý den</i>

25
00:04:14,166 --> 00:04:18,625
<i>Každé ráno přináší úsvit</i>
........