1
00:00:00,008 --> 00:00:01,492
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,539 --> 00:00:03,695
- Aarone!
- Řekl jsem ti, že tě najdu.

3
00:00:03,742 --> 00:00:06,911
i přestože se váš sen o vysoké
pravděpodobně nesplní,

4
00:00:06,936 --> 00:00:09,278
mohli bych pro vás ve Spize najít místo.

5
00:00:09,326 --> 00:00:11,445
To je skupina dívek
eskortovaná do Arcadie.

6
00:00:11,515 --> 00:00:13,780
Dostali jsme povolení. Budeme mít dítě.

7
00:00:13,875 --> 00:00:17,165
<i>- Chada dneska vyhodili.
- Zrušíme jeho bezpečností prověrku</i>

8
00:00:17,357 --> 00:00:19,473
<i>a ukončíme jeho smlouvu.</i>

9
00:00:20,587 --> 00:00:22,116
- Kdo jsi?
- Já nevím.

10
00:00:22,181 --> 00:00:26,171
Vašeho muže dosadili na místo mého muže?
<i>Patří k němu dům.</i>

11
00:00:26,230 --> 00:00:29,312
- Něco pro tebe mám.
Je to klíč na vodu. - Tohle je dobré.

12
00:00:29,360 --> 00:00:32,647
Jsi chudák z uprchlického tábora
který předstíral, že je ze Zelené zóny.

13
00:00:33,587 --> 00:00:36,082
Všechno, co dělám, je pro Elenu.

14
00:00:36,153 --> 00:00:38,913
Jak to vypadáš? S tím nesmyslným
bojováním to myslíš vážně?

15
00:00:38,953 --> 00:00:41,708
<i>Myslím to vážně s tím nebýt
chudí do konce našich životů.</i>

16
00:00:41,764 --> 00:00:44,607
Dneska přijde Gavros.
Může nám zařídit zápas za zdí.

17
00:00:45,605 --> 00:00:47,271
Je mrtvý.

18
00:00:47,546 --> 00:00:50,649
- Potřebujeme pomoc. - Co je s ním?
- Nemůže dýchat. - Pojďte sem.

19
00:00:50,682 --> 00:00:52,624
Je tu jedno zázračné dítě,
Sanjay Maraj.

20
00:00:52,665 --> 00:00:55,252
Pokud dokážete udělat
své plodiny tolerantní vůči soli...

21
00:00:55,337 --> 00:00:57,125
Tak takhle si podmaníte poušť.

22
00:00:57,175 --> 00:00:59,761
........