1
00:00:01,116 --> 00:00:02,600
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,639 --> 00:00:04,795
- Aarone!
- Řekl jsem ti, že tě najdu.

3
00:00:04,842 --> 00:00:08,011
i přestože se váš sen o vysoké
pravděpodobně nesplní,

4
00:00:08,036 --> 00:00:10,378
mohli bych pro vás ve Spize najít místo.

5
00:00:10,426 --> 00:00:12,545
To je skupina dívek
eskortovaná do Arcadie.

6
00:00:12,615 --> 00:00:14,880
Dostali jsme povolení. Budeme mít dítě.

7
00:00:15,075 --> 00:00:18,365
<i>- Chada dneska vyhodili.
- Zrušíme jeho bezpečností prověrku</i>

8
00:00:18,457 --> 00:00:20,573
<i>a ukončíme jeho smlouvu.</i>

9
00:00:21,687 --> 00:00:23,216
- Kdo jsi?
- Já nevím.

10
00:00:23,281 --> 00:00:27,271
Vašeho muže dosadili na místo mého muže?
<i>Patří k němu dům.</i>

11
00:00:27,330 --> 00:00:30,412
- Něco pro tebe mám.
Je to klíč na vodu. - Tohle je dobré.

12
00:00:30,460 --> 00:00:33,747
Jsi chudák z uprchlického tábora
který předstíral, že je ze Zelené zóny.

13
00:00:34,687 --> 00:00:37,182
Všechno, co dělám, je pro Elenu.

14
00:00:37,253 --> 00:00:40,013
Jak to vypadáš? S tím nesmyslným
bojováním to myslíš vážně?

15
00:00:40,053 --> 00:00:42,808
<i>Myslím to vážně s tím nebýt
chudí do konce našich životů.</i>

16
00:00:42,864 --> 00:00:45,707
Dneska přijde Gavros.
Může nám zařídit zápas za zdí.

17
00:00:46,705 --> 00:00:48,371
Je mrtvý.

18
00:00:48,646 --> 00:00:51,749
- Potřebujeme pomoc. - Co je s ním?
- Nemůže dýchat. - Pojďte sem.

19
00:00:51,782 --> 00:00:53,724
Je tu jedno zázračné dítě,
Sanjay Maraj.

20
00:00:53,765 --> 00:00:56,352
Pokud dokážete udělat
své plodiny tolerantní vůči soli...

21
00:00:56,437 --> 00:00:58,225
Tak takhle si podmaníte poušť.

22
00:00:58,275 --> 00:01:00,861
........