1
00:00:02,428 --> 00:00:06,388
Zóna soumraku S02E19
Silák pan Dingle

2
00:00:06,388 --> 00:00:09,386
přeložila Martina

3
00:00:10,300 --> 00:00:12,803
Cestujete skrze jinou dimenzi.

4
00:00:12,838 --> 00:00:15,939
Dimenzi, jež nevnímáte jen
zrakem a sluchem, ale i myslí.

5
00:00:14,750 --> 00:00:17,619
Jste na cestě do zázračné země

6
00:00:17,620 --> 00:00:19,970
jejíž hranici tvoří jen představivost.

7
00:00:19,885 --> 00:00:24,273
Vaší další zastávkou
bude Zóna soumraku.

8
00:00:26,193 --> 00:00:29,947
Jedinečná americká instituce
známá jako místní bar.

9
00:00:29,982 --> 00:00:33,701
Zleva vidíme pana
Antonyho O'Toole, majitele,

10
00:00:33,736 --> 00:00:36,381
který ředí panáky kvanty vody,

11
00:00:36,381 --> 00:00:40,574
ale má rád klid,
ticho a ženy.

12
00:00:40,609 --> 00:00:43,711
Toto je pan Joseph J. Callahan,
neregistrovaný bookmaker,

13
00:00:43,746 --> 00:00:48,082
jehož životem
jsou sportovní události.

14
00:00:48,117 --> 00:00:50,533
Jeho představa společenského setkání

15
00:00:50,533 --> 00:00:54,972
je rozhovor nadhazovače, pálkaře
a několika běžců na metách.

16
00:00:55,007 --> 00:00:57,765
A tento živý občan je jeden
z mnoha anonymních sázejících,

17
00:00:57,765 --> 00:01:02,522
který občas vsadí peníze
na nájem na jakýkoliv závod

18
00:01:02,522 --> 00:01:05,492
a který si svou frustraci
a neschopnost platit účty

19
00:01:05,492 --> 00:01:08,736
vybíjí na jakémkoliv
slabším návštěvníku baru,

20
00:01:08,771 --> 00:01:10,604
co se mu dostane pod ruku.

21
00:01:10,639 --> 00:01:14,358
A toto je pan Luther Dingle,
prodavač vysavačů,

22
00:01:14,393 --> 00:01:17,494
........