1
00:04:35,943 --> 00:04:38,737
Jednoduchý, vidíte?
Dětská hra.

2
00:04:42,115 --> 00:04:44,368
Jako přistávání se
starým Albatrosem.

3
00:04:51,625 --> 00:04:54,711
<i>- Dobře, kapirán...
- Von Richthofen.</i>

4
00:04:56,129 --> 00:04:59,216
- Voss. Werner Voss.
- Voss.

5
00:05:00,551 --> 00:05:02,928
To je poručík Ernest Udet.

6
00:05:04,680 --> 00:05:06,265
- Poručíku.
- Vítejte.

7
00:05:06,348 --> 00:05:08,016
A Hermann Goering.

8
00:05:11,854 --> 00:05:13,146
Je mi cctí.

9
00:05:14,606 --> 00:05:18,235
<i>- Zahrajete si. kapitáne?
- Nikdy nehraju, poručíku.</i>

10
00:05:45,304 --> 00:05:47,472
Necháte mě také něco,
Richthofene?

11
00:05:48,974 --> 00:05:51,518
Smyslem téhle hry je
vzít nikoliv dát, poručíku.

12
00:05:53,562 --> 00:05:55,606
Hrajete skvěle, barone.

13
00:05:56,899 --> 00:05:57,941
Díky, majore.

14
00:05:58,025 --> 00:06:01,653
Politováníhodné, že nemůže
létat kulečníkový stůl, že?

15
00:06:01,737 --> 00:06:05,157
Nebo, že by jeden létal, jako by
jeho letadlo bylo kulečníkový stůl.

16
00:06:05,199 --> 00:06:08,035
- Pane, přistání...
- To je v pořádku.

17
00:06:08,118 --> 00:06:09,828
Předvedl jste to.

18
00:06:12,873 --> 00:06:14,917
Zapracujeme na létání.

19
00:06:16,043 --> 00:06:18,295
- Pane?
- Ano.

20
00:06:20,547 --> 00:06:22,299
Pokud chcete, budu
létat v jiné jednotce...

21
00:06:22,382 --> 00:06:23,634
Ne, ne.

22
00:06:25,093 --> 00:06:27,221
Líbí se mi, jak hrajete kulečník.
........