1
00:00:00,500 --> 00:00:02,944
V předchozích dílech Defying Gravity:

2
00:00:02,945 --> 00:00:06,905
Pět dalších signálů
komunikovalo s Betou

3
00:00:06,906 --> 00:00:09,075
Gamma je na Venuši

4
00:00:09,076 --> 00:00:13,436
Budu hádat, že naší
misí je posbírat ty věci.

5
00:00:13,437 --> 00:00:15,767
Tohle je primární cíl
mise Antares.

6
00:00:15,768 --> 00:00:17,581
Fyziologie posádky se mění

7
00:00:17,582 --> 00:00:19,416
a u všech stejně,
jako podle šablony.

8
00:00:19,417 --> 00:00:21,666
Měli bychom brát ohledy

9
00:00:21,667 --> 00:00:22,476
na vážné zdravotní problémy.

10
00:00:22,477 --> 00:00:24,254
Co se stane
až vyzvednou Gammu?

11
00:00:24,255 --> 00:00:25,733
Musíme jim to říct.

12
00:00:26,828 --> 00:00:28,120
To je tvoje
halucinace?

13
00:00:28,121 --> 00:00:30,754
Pokud si myslíš, že se to zaměřuje na
náš pocit viny nebo hanby,

14
00:00:30,755 --> 00:00:32,286
tak se toho drž.

15
00:00:32,287 --> 00:00:34,300
Pouze zpochybňuješ
moji víru,

16
00:00:34,301 --> 00:00:35,692
protože sám žádnou nemáš.

17
00:00:35,693 --> 00:00:37,036
Paulo, ještě jsme neskončili.

18
00:00:37,037 --> 00:00:37,848
Ale ano.

19
00:00:37,849 --> 00:00:39,869
Do tohoto projektu
byla investována

20
00:00:39,870 --> 00:00:40,994
obrovská část veřejných prostředků.

21
00:00:40,995 --> 00:00:44,982
Takže, by o tom veřejnost
měla být informována.

22
00:00:44,983 --> 00:00:46,274
Nemyslíte?

23
00:00:49,057 --> 00:00:51,039
........