1
00:00:03,920 --> 00:00:07,000
Je to kliatba. Zabi, alebo
budeš zabitý.

2
00:00:10,040 --> 00:00:12,440
Niekto ma chcel zabiť.

3
00:00:13,160 --> 00:00:15,160
- Kde do pekla si bol?
- Čo?

4
00:00:16,880 --> 00:00:19,200
Dostal si strach?

5
00:00:19,280 --> 00:00:22,040
- Odpovedz mi.
- Nie, nedostal.

6
00:00:22,140 --> 00:00:25,160
Potrebujeme ešte pár dní na prípravu.

7
00:00:25,280 --> 00:00:29,960
- Musíme im ukázať, že to myslíme vážne.
- Daj mi dve hodiny.

8
00:00:29,980 --> 00:00:31,540
Vezmeš si ma?

9
00:00:33,800 --> 00:00:38,400
Akú budúcnosť máš s Josteinom?
Láska trvá len 18 mesiacov.

10
00:00:38,480 --> 00:00:39,500
Chcem ísť domov.

11
00:00:39,505 --> 00:00:43,798
Ja viem! Je ťažké plánovať si s tebou
budúcnosť, keď stále žiješ v minulosti.

12
00:00:43,800 --> 00:00:46,555
S tvojimi duchmi a neustálym strachom.

13
00:00:46,560 --> 00:00:48,100
Skončila som!

14
00:00:53,600 --> 00:00:56,800
Buď im to povieš,
alebo sme skončili.

15
00:00:56,880 --> 00:01:00,000
- Nemôžeme nájsť Osvalda.
- Osvald!

16
00:01:00,080 --> 00:01:03,080
Akoby sa Helgesen bál,
že ich nezabil.

17
00:01:03,160 --> 00:01:06,520
Vrátil sa Jacob?
Zase ťa straší?

18
00:01:06,600 --> 00:01:08,680
<i>Hanne!</i>
Zastav!

19
00:01:10,600 --> 00:01:12,700
Na ceste bol chlapec.
Videl si ho?

20
00:01:13,173 --> 00:01:14,173
Nie.

21
00:01:16,280 --> 00:01:18,320
Poďme!

22
00:01:18,400 --> 00:01:19,400
Osvald?

........