1
00:00:01,382 --> 00:00:06,493
Poručík Chin Ho Kelly se
považuje za mistra palačinek.

2
00:00:06,693 --> 00:00:12,334
Ale za pár minut zjistíš,
že na tvého tátu nemá.

3
00:00:16,665 --> 00:00:22,569
Říkám tomu ananasovo-papájové
palačinkové překvapení.

4
00:00:22,571 --> 00:00:24,338
Chce to další P, pekanové ořechy.

5
00:00:24,456 --> 00:00:28,467
Příště, příště. Víš,
já jsem ten, co tu vaří

6
00:00:28,468 --> 00:00:30,302
a tvá matka má nervy mi říkat:

7
00:00:30,304 --> 00:00:34,072
Na palačinky patří jenom
borůvky a čokoládové kousky.

8
00:00:34,074 --> 00:00:37,308
Víš, co jsem slyšel,
když to řekla, že jo?

9
00:00:37,310 --> 00:00:43,048
- Výzvu. - Správně, správně.
Palačinkovou výzvu.

10
00:00:43,050 --> 00:00:44,250
Chápu tě.

11
00:00:44,252 --> 00:00:49,320
Povím ti, synu, že si vážím
doby, kterou spolu trávíme, Wille.

12
00:00:49,322 --> 00:00:52,024
Otec a syn,
velký chlap, malý chlap,

13
00:00:52,026 --> 00:00:53,826
lámeme chleba, sbližujeme se.

14
00:00:53,828 --> 00:00:56,495
Připomíná mi to čas,
co jsem trávil s tvým dědou.

15
00:00:56,497 --> 00:00:58,930
Páni, selhání.

16
00:01:00,501 --> 00:01:04,603
Minulý týden jsem četl
článek v Advertiseru.

17
00:01:04,605 --> 00:01:08,040
Psalo se tam o dopadu těch
obrazovek na mladé lidi.

18
00:01:08,042 --> 00:01:11,041
Ředitel neurovědy na UCLA tvrdí,

19
00:01:11,043 --> 00:01:14,212
že být pořád na telefonu

20
00:01:14,214 --> 00:01:16,682
je stejné
jako elektronický kokain.

21
00:01:16,684 --> 00:01:19,885
A čínští výzkumníci tomu
říkají digitální heroin.

22
00:01:19,887 --> 00:01:21,353
........