1
00:00:00,914 --> 00:00:02,632
Videli sme...

2
00:00:02,632 --> 00:00:04,546
Kedy ste vy dvaja
začali trtkať poza môj chrbát?

3
00:00:04,546 --> 00:00:07,067
- Poza tvoj chrbát?
- Veľa šťastia so Spencerom.

4
00:00:07,067 --> 00:00:09,236
Dúfam, že umrie skôr
než sa začneš nudiť aj s ním.

5
00:00:09,236 --> 00:00:11,279
Takže, uh,

6
00:00:11,279 --> 00:00:13,198
ty si si priniesol domov šéfovu ženu?

7
00:00:13,198 --> 00:00:15,575
- Tak rada ťa vidím.
- Hej.

8
00:00:15,575 --> 00:00:17,222
To sú moje žabky?

9
00:00:17,222 --> 00:00:19,222
Alex Cole? Boli ste predvolaný.

10
00:00:19,222 --> 00:00:20,457
Žalujú ťa z nedbanlivosti.

11
00:00:20,457 --> 00:00:22,290
- Nedbanlivosti?
- A porušenia

12
00:00:22,290 --> 00:00:24,249
morálnehió dodatku tvojej firmy.

13
00:00:24,249 --> 00:00:26,044
Jazero high-trail? Ideme.

14
00:00:26,044 --> 00:00:28,296
Môžeme odložiť ten telefón?
A užiť si mňa?

15
00:00:28,296 --> 00:00:31,591
- Mám ľudí, ktorý ma potrebujú.
- Tvoj brat?

16
00:00:31,591 --> 00:00:33,634
Chceš viesť túto firmu,
Riaď ju so mnou z tejto šlamastiky.

17
00:00:33,634 --> 00:00:36,255
Fajn, môžeš zostať,
prizerať sa ako vyhadzujem tvojich zamestnancov.

18
00:00:36,255 --> 00:00:40,141
Alebo to môžeš podpísať. $65,000.

19
00:00:40,141 --> 00:00:43,478
Jednoročný plat
môjho osobného asistenta.

20
00:00:43,478 --> 00:00:46,022
Aký bol Alex
keď ste sa s Valerie nasťahovali?

21
00:00:46,022 --> 00:00:47,607
Myslím, že šťastný.

22
00:00:47,607 --> 00:00:49,484
Nikdy vás nepovzbudzoval
aby ste si našli vlastný byt?

........