1
00:00:29,900 --> 00:00:35,580
V roce 1953 proběhlo v Keni povstání
proti britské koloniální nadvládě

2
00:00:36,060 --> 00:00:40,660
vedené organizací Mau Mau, jejímiž členy
byli většinou příslušníci kmene Kikujů.

3
00:00:40,740 --> 00:00:50,420
V boji přišly o život tisíce Kikujů
a více než milion jich bylo uvězněno.

4
00:00:51,780 --> 00:00:57,900
Konflikt nakonec vedl k nezávislosti,
ale pro mnohé nebyla minulost nikdy dořešena...

5
00:00:58,340 --> 00:01:01,060
Podle skutečné události

6
00:02:51,620 --> 00:02:55,140
<b>PRVŇÁK</b>

7
00:02:56,960 --> 00:02:59,480
Slyšte lidé, slyšte!

8
00:02:59,640 --> 00:03:02,040
Nová vláda teď vyhlásila

9
00:03:02,200 --> 00:03:04,360
vzdělání pro všechny zdarma.

10
00:03:04,520 --> 00:03:08,680
Vše co musíš udělat -
- dostavit se s rodným listem.

11
00:03:08,840 --> 00:03:13,120
Toto snad nějaká vláda dodrží?
Neuvěřitelné.

12
00:04:19,720 --> 00:04:21,480
Můj syn potřebuje vzdělání.

13
00:04:21,640 --> 00:04:24,240
Kamau Chege,
Kamau Chege. Chege!

14
00:04:34,960 --> 00:04:38,400
Učitelko Jane, učitelko Jane!
Pojď! Ptá se po tobě.

15
00:04:38,560 --> 00:04:40,560
Prosím!

16
00:04:40,720 --> 00:04:42,280
Učitelko Katherine!

17
00:04:42,440 --> 00:04:44,880
Učitelko Katherine, můžeš sem?

18
00:04:45,040 --> 00:04:47,440
Dobře, počkej chviličku, prosím.

19
00:04:47,600 --> 00:04:50,760
Toto není rodný list.
Matko, ty nejsi první.

20
00:04:56,560 --> 00:04:58,320
Co potřebujete, starý muži?

21
00:04:58,480 --> 00:05:00,240
Toto je základní škola.

22
00:05:09,280 --> 00:05:12,240
Pane, myslí se děti, ne dospělí.

23
00:05:12,360 --> 00:05:16,680
Ne, v rádiu
........