1
00:00:00,088 --> 00:00:01,501
V minulém díle...

2
00:00:02,203 --> 00:00:04,936
Sedm hříchů...šest zabití...

3
00:00:04,943 --> 00:00:07,242
Pouze jeden hřích chybí...

4
00:00:07,313 --> 00:00:09,746
Kdo je ta nešťastná duše?

5
00:00:09,982 --> 00:00:11,048
Nedělej to! Ne!

6
00:00:11,186 --> 00:00:12,252
Prosím! Ne!

7
00:00:12,356 --> 00:00:13,455
Pomozte mi!

8
00:00:15,126 --> 00:00:16,158
Sarah.

9
00:00:16,228 --> 00:00:17,260
Vítej doma.

10
00:00:17,296 --> 00:00:18,804
Záříte.

11
00:00:19,004 --> 00:00:20,303
Myslí si, že tohle je konec.

12
00:00:20,407 --> 00:00:21,807
Není to ani zdaleka
u konce.

13
00:00:21,812 --> 00:00:23,279
Toto město bylo očištěno.

14
00:00:23,981 --> 00:00:25,581
I řekl Hospodin v srdci svém:

15
00:00:25,583 --> 00:00:27,850
"Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka,
přestože každý výtvor lidského srdce je

16
00:00:28,619 --> 00:00:31,654
od mládí zlý, už nikdy nezhubím
všechno živé, jak jsem učinil."

17
00:01:12,507 --> 00:01:13,706
Prosím!

18
00:01:15,710 --> 00:01:16,742
Můj bože Came.

19
00:01:16,878 --> 00:01:18,211
Co je s tebou špatně?

20
00:01:20,115 --> 00:01:21,180
Probuď se Came.

21
00:01:21,583 --> 00:01:22,515
Probuď se!

22
00:01:23,718 --> 00:01:24,584
- Suzie, mohla by jsi...
- Sakra Alane!

23
00:01:24,719 --> 00:01:26,252
Uklidni se.

24
00:01:27,455 --> 00:01:28,621
Kde jsem?

........