1
00:00:00,603 --> 00:00:02,230
V předchozích epizodách...

2
00:00:02,313 --> 00:00:05,024
Víme jen, že rukojmí
jsou zhruba 120 kilometrů

3
00:00:05,108 --> 00:00:07,735
východně od Lagosu, severně
od Národního parku Okomu.

4
00:00:08,111 --> 00:00:10,780
Dělají na tom veškerá
naše zpravodajská aktiva.

5
00:00:11,239 --> 00:00:13,032
Tenhle chlap mi zabil bratra.

6
00:00:13,116 --> 00:00:14,576
Ne! Ne!

7
00:00:14,659 --> 00:00:15,743
Chci ho.

8
00:00:15,827 --> 00:00:18,621
Nechci, aby tě ten "SEAL"
odváděl od cíle.

9
00:00:18,705 --> 00:00:21,040
Můžeme ho využít. Pro naši věc.

10
00:00:21,124 --> 00:00:23,751
Ten voják plánuje útěk.

11
00:00:24,502 --> 00:00:28,840
"Navy SEAL" chce přivést pomoc?
Tuhle pomoc jsi přivedl.

12
00:00:39,184 --> 00:00:41,060
Utíkejte!

13
00:00:50,487 --> 00:00:52,447
Richarde!

14
00:00:55,158 --> 00:00:56,743
Oukej!

15
00:00:58,203 --> 00:01:00,580
Odhoď ty zbraně.

16
00:01:39,035 --> 00:01:41,412
O TŘI DNY DŘÍVE

17
00:02:06,146 --> 00:02:08,189
Běžte, běžte!

18
00:02:18,449 --> 00:02:22,704
Řek jsem ti, že na to dojde.
Příště to budete všichni.

19
00:02:33,089 --> 00:02:37,677
Dneska jsem měl volat vnukovi.
Má narozeniny.

20
00:02:38,428 --> 00:02:42,765
Je mu čtrnáct. Strašně to letí.

21
00:02:46,102 --> 00:02:52,066
Terry. Terry? Pověz mi
o vnukovi. Jak se jmenuje?

22
00:02:52,817 --> 00:02:56,029
Jake. Jake. Jo.

23
00:02:56,613 --> 00:02:58,948
Má strašně rád "SEALs".

........