1
00:00:39,408 --> 00:00:42,161
ODSTŘELOVAČ

2
00:02:01,156 --> 00:02:02,324
Vidím pohyb.

3
00:02:03,575 --> 00:02:04,701
Dva muži.

4
00:02:06,244 --> 00:02:07,746
A asi tak...

5
00:02:10,165 --> 00:02:11,958
čtyřicet koz.

6
00:02:12,042 --> 00:02:15,795
Kozy jsou neutrální.
Nemusíme do nich střílet.

7
00:02:16,755 --> 00:02:17,923
Plán ústupu?

8
00:02:18,632 --> 00:02:23,470
První možnost je přes kopec.
Druhá po silnici a třetí směrem K řece.

9
00:02:24,804 --> 00:02:27,974
Ve vodě tě vystopujou leda ryby.

10
00:02:37,817 --> 00:02:40,820
Sára jde příští měsíc
na zdravotní školu.

11
00:02:41,780 --> 00:02:43,406
Tohle si šila sama.

12
00:02:43,573 --> 00:02:44,866
Jo, pěkný.

13
00:02:46,952 --> 00:02:49,329
Víš jistě, že je to mírová mise?

14
00:02:49,996 --> 00:02:52,832
Do míru nás běžně neposílají.

15
00:02:54,709 --> 00:02:56,795
Je tu až moc velkej klid.

16
00:03:03,802 --> 00:03:08,598
"Lemonier, tábor americké armády v Etiopii"

17
00:03:09,307 --> 00:03:10,788
- Navrhněte jiné souřadnice.
- Rozkaz.

18
00:03:13,311 --> 00:03:16,481
<i>TS-129 volá velitelství. Přepínám.</i>

19
00:03:17,065 --> 00:03:20,235
Pane, zachytil jsem pozici TS-129.

20
00:03:20,318 --> 00:03:23,822
<i>Mise vykonána, bod ústupu 8 km.</i>

21
00:03:23,947 --> 00:03:25,824
<i>Tady Zmije.</i>

22
00:03:25,949 --> 00:03:28,285
<i>Vidím naše jednotky.
Směřují k ústupovému místu.</i>

23
00:03:29,828 --> 00:03:31,830
Jedou naši.

24
00:03:31,913 --> 00:03:33,748
<i>Tady velitelství. Pozor!</i>
........