1
00:01:48,106 --> 00:01:51,677
Tati...

2
00:01:52,272 --> 00:01:55,434
Tati...
Tati...

3
00:01:59,711 --> 00:02:01,570
Tati...

4
00:02:05,625 --> 00:02:07,412
Tati...

5
00:02:11,465 --> 00:02:14,664
Tati...
Tati...

6
00:02:15,929 --> 00:02:16,970
Lelande!

7
00:02:17,343 --> 00:02:18,342
Tati...

8
00:02:19,128 --> 00:02:20,133
Lelande!

9
00:02:22,514 --> 00:02:23,703
Lelande.

10
00:02:24,856 --> 00:02:26,009
Lelande!

11
00:02:28,279 --> 00:02:30,198
Máte právo na obhájce.

12
00:02:30,993 --> 00:02:32,954
Zříkám se tohoto práva.

13
00:02:36,044 --> 00:02:38,215
Zeptám se vás na pár otázek.

14
00:02:38,758 --> 00:02:42,644
Cokoli řeknete,
může být u soudu použito proti vám.

15
00:02:43,305 --> 00:02:46,570
- Rozumíte?
- Ano. Jistěže ano.

16
00:02:50,663 --> 00:02:53,351
Pátečního rána, třetího března,

17
00:02:54,217 --> 00:02:57,566
šel jste do Calhounovy pamětní nemocnice?

18
00:02:59,013 --> 00:03:00,045
Ano.

19
00:03:01,818 --> 00:03:03,262
Proč jste tam šel?

20
00:03:04,830 --> 00:03:06,767
Někoho jsem hledal.

21
00:03:08,088 --> 00:03:11,842
- Koho jste hledal?
- Muže, který zabil moji dceru.

22
00:03:16,049 --> 00:03:17,903
Znáte jeho jméno?

23
00:03:18,380 --> 00:03:21,831
Ne.
Ano. Teď už ano.

24
00:03:24,461 --> 00:03:26,255
........