1
00:01:42,184 --> 00:01:44,757
Věřil jsem ti.

2
00:01:46,189 --> 00:01:49,807
Vložil jsem do tebe kus svého srdce
a své duše.

3
00:01:50,026 --> 00:01:52,464
- Chtěly jsme si to jen přečíst.
- Nemyslely jsme to nijak zle.

4
00:01:52,488 --> 00:01:54,896
Myslel jsem, že jsi jiná.

5
00:01:55,699 --> 00:01:57,407
Díky tobě jsem cítil,

6
00:01:58,077 --> 00:01:59,952
že bych se mohl vrátit do normálního světa,

7
00:02:00,163 --> 00:02:06,416
a najít něco slušné a čisté.

8
00:02:06,629 --> 00:02:09,001
Aly ty jsi jako ostatní.

9
00:02:09,215 --> 00:02:11,124
Ty lžeš.

10
00:02:11,300 --> 00:02:13,045
A zrazuješ.

11
00:02:13,262 --> 00:02:14,886
A pak se tomu směješ.

12
00:02:15,389 --> 00:02:18,058
Jsi nečistá.

13
00:02:19,143 --> 00:02:21,848
Nakazila jsi mně.

14
00:02:24,148 --> 00:02:25,941
Teď mi to vrať.

15
00:02:30,489 --> 00:02:32,364
- Donno.
- Donno.

16
00:02:33,493 --> 00:02:35,320
Ne.

17
00:02:39,292 --> 00:02:42,376
On za námi nepůjde. Nepůjde.
Bojí se.

18
00:02:43,629 --> 00:02:48,422
- Ublížil ti? Jsi v pořádku?
- Ne. Jsem v pořádku. Nic mi není. Já...

19
00:02:51,264 --> 00:02:53,636
Je mi to líto, Jamesi.
To všechno je moje vina.

20
00:02:53,850 --> 00:02:58,347
- Je mi to tak líto.
- Neplakej. Je to také moje chyba.

21
00:02:58,564 --> 00:03:00,640
Měli bychom jít za šerifem, OK?

22
00:03:00,858 --> 00:03:02,518
Už máš dost problémů.
Já půjdu.

23
00:03:02,735 --> 00:03:07,978
- Ne, půjdu já.
- Jamesi, obejmi mě, OK. OK.
........