1
00:02:02,553 --> 00:02:04,961
Sarah.

2
00:02:05,139 --> 00:02:07,844
Rád bych vám dal toto.

3
00:02:11,771 --> 00:02:13,644
Doktore,

4
00:02:13,814 --> 00:02:15,937
Nechci to.

5
00:02:16,108 --> 00:02:18,184
Nechci to.

6
00:02:18,361 --> 00:02:20,483
Nechci být mimo.

7
00:02:20,654 --> 00:02:23,774
Každá částečka mne tady chce být.

8
00:02:23,949 --> 00:02:25,989
Pro oba z nich.

9
00:02:27,870 --> 00:02:30,906
Dnes pohřbívám svého manžela.

10
00:02:31,749 --> 00:02:34,536
Vedle mého jediného dítěte.

11
00:02:36,170 --> 00:02:38,626
Její hrob je stále tak...

12
00:02:38,798 --> 00:02:42,665
...čerstvý. Je tam jen troška
trávy.

13
00:02:46,263 --> 00:02:51,388
Paní Palmerová, na tomto světě
jsou věci temné a ohavné.

14
00:02:51,560 --> 00:02:54,348
Věci tak strašné, že se nedají
vyprávět našim dětem.

15
00:02:55,439 --> 00:02:58,061
Váš manžel se stal obětí jedné
z nich už dávno,

16
00:02:58,234 --> 00:03:01,685
když byl nevinný a důvěřivý.

17
00:03:01,862 --> 00:03:05,563
Leland nedělal tyto věci.
Ne ten Leland, kterého jsme znali.

18
00:03:05,741 --> 00:03:07,319
Ne.

19
00:03:07,493 --> 00:03:10,114
Ten muž, kterého jsem viděla.

20
00:03:11,330 --> 00:03:15,791
Dlouhé, špinavé, ošklivé vlasy.

21
00:03:15,960 --> 00:03:18,877
Odešel. Navždy.

22
00:03:22,717 --> 00:03:25,552
A tak je to se vším, co jsem milovala.

23
00:03:26,929 --> 00:03:28,803
Sarah.

24
00:03:29,599 --> 00:03:34,676
Myslím, že vám pomůže, když vám řeknu,
........