1
00:00:14,343 --> 00:00:23,343
<b>ČTYŘI LEBKY
JONATHANA DRAKEA</b>

2
00:01:17,243 --> 00:01:22,243
<i>Jen zlo, které lidé páchají,
zůstane i po jejich smrti.</i>

3
00:02:10,544 --> 00:02:12,444
Tati, je ti dobře?

4
00:02:14,748 --> 00:02:17,683
Co se děje? Nikdy jsi mi nic neřekl.

5
00:02:18,318 --> 00:02:20,081
Promiň mi to, Alison.

6
00:02:22,088 --> 00:02:24,056
To bys nemusela pochopit.

7
00:02:25,759 --> 00:02:28,353
Měl bys s těmi experimenty přestat.

8
00:02:29,162 --> 00:02:33,064
Po všech těch letech
studia na univerzitě...

9
00:02:34,501 --> 00:02:36,628
jsem se naučil tak málo.

10
00:02:37,904 --> 00:02:39,963
Měl by sis trochu odpočinout.

11
00:02:41,908 --> 00:02:45,742
Předpokládejme, že síla dobrá
zemře, když zemře i mysl?

12
00:02:47,080 --> 00:02:49,480
A jestliže měl Shakespeare pravdu...

13
00:02:50,350 --> 00:02:53,478
po jejich smrti zůstane
jen zlo, co lidé napáchali?

14
00:02:59,826 --> 00:03:01,521
Odpusť mi, Alison.

15
00:03:01,962 --> 00:03:03,987
Chtěla jsi něco?

16
00:03:04,698 --> 00:03:06,723
Dostal jsi můj vzkaz?

17
00:03:06,800 --> 00:03:08,097
Vzkaz?

18
00:03:09,469 --> 00:03:11,096
Volal strýček Ken.

19
00:03:12,439 --> 00:03:15,033
Ken? A co chtěl?

20
00:03:18,411 --> 00:03:21,209
Říkal, že viděl někoho jménem Tsantsa.

21
00:03:24,484 --> 00:03:27,044
To určitě není přesně, jak to řekl.

22
00:03:27,120 --> 00:03:29,987
Jak to řekl můj bratr
přesně? Vzpomeň si!

23
00:03:30,790 --> 00:03:32,758
Možná jsem to pochopila špatně.

24
00:03:32,893 --> 00:03:34,690
........