1
00:00:20,080 --> 00:00:42,050
Přeložila 15.2.2017 Vivin11

2
00:00:58,083 --> 00:01:00,458
Tento příběh patří odvážným Pindariům...

3
00:01:00,708 --> 00:01:02,416
jejichž pověst o odvaze nebyla...

4
00:01:02,500 --> 00:01:04,791
považována Brity jako součást historie.

5
00:01:05,208 --> 00:01:08,083
Ale nemohli jim zabránit,
aby se stali legendou.

6
00:01:08,750 --> 00:01:15,240
<i>Vítr přináší poselství</i>

7
00:01:15,500 --> 00:01:22,010
<i>Nepiš své zprávy na listy</i>

8
00:01:22,416 --> 00:01:25,833
<i>Když tato sdělení dosáhnou cizí země</i>

9
00:01:25,916 --> 00:01:29,041
<i>způsobí jen žal</i>

10
00:01:29,291 --> 00:01:32,666
<i>Když tato sdělení dosáhnou cizí země</i>

11
00:01:32,750 --> 00:01:35,916
<i>způsobí jen žal</i>

12
00:01:36,000 --> 00:01:39,458
<i>Krishna...</i>

13
00:01:50,208 --> 00:01:51,833
Cestující do Madhavgarhu,
Shyamgarhu...

14
00:01:51,916 --> 00:01:54,625
Ratanpuru, prosím, zde vystupte.

15
00:01:54,708 --> 00:01:56,958
Cestující do Madhavgarhu,
Shyamgarhu...

16
00:01:57,000 --> 00:01:59,458
Ratanpuru, prosím, zde vystupte.

17
00:01:59,541 --> 00:02:01,291
Cestující do Madhavgarhu,
Shyamgarhu...

18
00:02:01,500 --> 00:02:04,958
Ratanpuru, prosím, zde vystupte.

19
00:02:10,541 --> 00:02:14,833
Spravedlnost. Bratrství. Rovnost.

20
00:02:15,375 --> 00:02:20,458
Proto se slunce nikdy neupíná
na Britskou říši.

21
00:02:23,083 --> 00:02:24,375
Jste z London Times?

22
00:02:24,458 --> 00:02:26,000
Ano, z London Times.

23
00:02:26,041 --> 00:02:31,208
Rame Singhu, dlouho jste byl
s králem Prithvi Singhem.

24
00:02:31,291 --> 00:02:32,541
........