1
00:00:02,742 --> 00:00:06,442
<font color="#ff8000"><i>24: Legacy
1. řada -- 3. díl</i></font>

2
00:00:06,543 --> 00:00:12,745
<i>Překlad: <font color="#00ff00">Schevchen a Spider89</font>
Korekce: <font color="#00ff00">Spider89</font></i>

3
00:00:13,047 --> 00:00:15,732
<i>Minule jste viděli.</i>

4
00:00:16,147 --> 00:00:17,946
Amira chce udělat něco strašného.

5
00:00:17,948 --> 00:00:19,883
Myslí si, že s někým
plánuješ zaútočit na školu,

6
00:00:19,885 --> 00:00:21,601
ale neví, že se mnou.

7
00:00:21,603 --> 00:00:23,619
Řekla jsem mu, že
jsem ti všechno vysvětlila

8
00:00:23,621 --> 00:00:24,953
a tys mi to uvěřil.

9
00:00:24,955 --> 00:00:25,954
A uvěřil ti to Drew?

10
00:00:25,956 --> 00:00:27,122
Já to věděl, že jste mi lhal.

11
00:00:27,124 --> 00:00:28,691
To s ním sis psala?!

12
00:00:33,964 --> 00:00:36,284
Už jsem myslel, že začneme bez tebe.

13
00:00:37,468 --> 00:00:39,635
Strana chtěla, aby John
kandidoval už před čtyřmi lety.

14
00:00:39,637 --> 00:00:41,270
Věděl, že nedokážu hledat Bin-Khalida

15
00:00:41,272 --> 00:00:43,105
a současně pracovat na jeho kampani.

16
00:00:43,107 --> 00:00:44,740
Způsob, jakým sis stála za pravdou,

17
00:00:44,742 --> 00:00:48,210
je to, co chci udělat pro americký lid.

18
00:00:48,212 --> 00:00:50,779
- Můžeš mít problémy.
- No, to zvládnu.

19
00:00:50,781 --> 00:00:52,981
Minulost není to, co mě trápí.

20
00:00:52,983 --> 00:00:56,018
Je tu záznam přístupu k identitám jednotky.

21
00:00:56,020 --> 00:01:01,090
- Počítač patři Nile Mizraniové.
- To je manažerka kampaně mého manžela.

22
00:01:01,092 --> 00:01:04,727
Isaacu, nesmíme ho to nechat udělat.
Musím si s ním promluvit.

23
00:01:04,729 --> 00:01:06,562
Abys změnila jeho záměr? Ale...

........