1
00:00:05,593 --> 00:00:08,010
Mikulášovy patálie

2
00:00:47,394 --> 00:00:50,921
Otrávený dárek

3
00:00:55,963 --> 00:00:57,818
Jsi si jistý, že nechceš hrát?

4
00:00:58,979 --> 00:01:03,815
Je druhá přestávka a o druhou přestávku
vždycky jím můj chleba

5
00:01:03,935 --> 00:01:06,717
Ale pojď! Jestli nehraješ, nemůžeme hrát!

6
00:01:06,837 --> 00:01:09,649
Dobrá... to si můžeme leda tak zahrát vybiku

7
00:01:09,769 --> 00:01:11,190
Jaký jsou vlastně pravidla?

8
00:01:11,310 --> 00:01:14,364
To znáš, když máš míč,
snažíš se vybít kamaráda

9
00:01:14,484 --> 00:01:17,024
a náhodou ten, kdo to schytá
do brýlí je Celestýn

10
00:01:19,926 --> 00:01:21,830
Aha, tak je to!
Už si vzpomínám, jak se to hraje.

11
00:01:21,950 --> 00:01:23,372
No tak já začnu.

12
00:01:23,492 --> 00:01:25,540
Ah tak! Proč?
- To, není spravedlivé

13
00:01:25,660 --> 00:01:27,021
ty vždycky začínáš

14
00:01:27,141 --> 00:01:29,984
A moje pěst na tvém nose
ti přijde spravedlivá, co?

15
00:01:44,371 --> 00:01:46,276
Ha, parchante, jsi vybitej!

16
00:01:46,094 --> 00:01:47,822
To řeknu učitelce!

17
00:01:48,149 --> 00:01:52,442


18
00:01:48,149 --> 00:01:52,442
Albíne, měl by sis vzít jeho brýle,
abys lépe mířil

19
00:02:12,560 --> 00:02:13,497
Přestaňte!

20
00:02:15,552 --> 00:02:17,486
Do prkýnka! Co se to tu děje?

21
00:02:17,606 --> 00:02:19,788
Ale nic pane! Jde o učitelku

22
00:02:19,908 --> 00:02:22,720
v hodině mluvila o
Juliu Ceasarovi a gladiátorech

23
00:02:22,840 --> 00:02:24,483
a tak děláme rekonstituci

........