1
00:00:01,543 --> 00:00:03,378
Vyjíždíme hned po ránu,

2
00:00:03,420 --> 00:00:04,963
ať jsme v Edově chatě v poledne

3
00:00:05,005 --> 00:00:07,549
a okamžitě začneme
sekat dříví na oheň.

4
00:00:07,591 --> 00:00:09,760
- Povezu svou sekeru.
- Dobrý.

5
00:00:09,801 --> 00:00:12,262
Už nebudu muset hledat
ostrá skaliska, abych se přizabil.

6
00:00:12,304 --> 00:00:13,639
Nebuď negativní, Olivere.

7
00:00:13,680 --> 00:00:16,433
My, žijící ze země,
bez elektřiny.

8
00:00:16,475 --> 00:00:17,768
To bude zábava, tati.

9
00:00:17,809 --> 00:00:19,561
Bude to, jako když jsi
zlomil genderové bariéry,

10
00:00:19,603 --> 00:00:20,938
abys byl první muž u skautů.

11
00:00:20,979 --> 00:00:22,731
Vzpomínám, jak jsem vyměnil
suknici za capri kalhoty?

12
00:00:22,773 --> 00:00:25,359
Bylo to docela úžasné.
Byl jsem skutečný průkopník.

13
00:00:25,400 --> 00:00:27,027
Nazvali mě novodobým FDR.

14
00:00:27,069 --> 00:00:30,614
Chceš říct, že ty ses tak nazval
a nikdo tě nezastavil.

15
00:00:30,656 --> 00:00:31,782
Připouštím.

16
00:00:31,823 --> 00:00:33,659
Netáboří většina lidí v létě?

17
00:00:33,700 --> 00:00:36,078
Jo, ale v létě tě Ed
nutí za chatu zaplatit.

18
00:00:36,119 --> 00:00:37,204
Ale tohle bude skvělé.

19
00:00:37,204 --> 00:00:38,872
Anna-Kat má konečně věk,
aby jela tábořit s námi

20
00:00:38,872 --> 00:00:40,582
a tobě se to možná
právě teď zalíbí.

21
00:00:40,624 --> 00:00:42,835
Není příliš pozdě dodržovat
rodinné tradice Ottových.

22
00:00:42,876 --> 00:00:44,753
Některé rodiny jsou vojáci,
některé policisté.
........