1
00:01:02,870 --> 00:01:06,791
Milovala jsem vůni horských bobulí
v ranním vánku.

2
00:01:06,874 --> 00:01:09,085
<i>To já také, Alluro.</i>

3
00:01:09,168 --> 00:01:11,337
Vzpomínáš na letní bobulový festival?

4
00:01:11,420 --> 00:01:15,299
Lidé z celé Altei přicházeli
na sklizeň.

5
00:01:15,383 --> 00:01:18,594
<i>Vzpomínám si, jak ti šťáva polila
tvé oblíbené šaty.</i>

6
00:01:18,677 --> 00:01:19,970
<i>Byla jsi tak rozrušená.</i>

7
00:01:21,972 --> 00:01:24,391
Trvalo tak dlouho, než se
matce podařilo mne uklidnit.

8
00:01:25,893 --> 00:01:29,563
Altea mi tolik chybí.
Chybíš mi, Otče.

9
00:01:29,647 --> 00:01:33,275
<i>- Přála bych si, aby to nemuselo být takto.
- Já vím, Alluro,</i>

10
00:01:33,359 --> 00:01:37,029
<i>ale, jako vůdci, musíme dělat,
co je správné pro náš národ,</i>

11
00:01:37,113 --> 00:01:40,407
<i>i pokud to znamená obrovskou oběť.</i>

12
00:01:40,491 --> 00:01:43,744
Já vím, otče.
To říkáš vždycky.

13
00:01:44,411 --> 00:01:47,081
Princezno, tady jste.
Co tu děláte?

14
00:01:47,164 --> 00:01:48,290
Měla byste odpočívat.

15
00:01:48,374 --> 00:01:50,793
Oh, Corane, nemohu zůstat?

16
00:01:50,876 --> 00:01:53,879
Ten rituál na Balmeře,
Vás hodně vysílil.

17
00:01:53,963 --> 00:01:55,381
Pojďte do svého pokoje.

18
00:01:55,464 --> 00:01:59,802
<i>Odpočiň si, drahá.
Budu tu na tebe čekat, až ti bude lépe.</i>

19
00:01:59,885 --> 00:02:03,180
Mám tě ráda, otče. Brzy se uvidíme.

20
00:02:13,023 --> 00:02:15,901
<i>Pidge, prosím, přijdi
do zadržovací místnosti.</i>

21
00:02:31,917 --> 00:02:34,420
Okay, lidi,
Sendak je skoro připojenej.

22
00:02:34,503 --> 00:02:36,213
Ale podívejte, musím vás varovat,
........