1
00:00:18,101 --> 00:00:19,478
Chystám loupež.

2
00:00:19,603 --> 00:00:23,106
Společnosti zpod nosu ukradli
suroviny pro výrobu střelného prachu.

3
00:00:23,232 --> 00:00:27,903
Neschopnost ochránit střelný prach
Jeho Veličenstva je trestný čin.

4
00:00:27,986 --> 00:00:32,491
Mohlo by být účinnější
jít po samotném siru Stuartovi.

5
00:00:32,950 --> 00:00:36,745
Ti parchanti v paláci
ustanovili Královskou komisi

6
00:00:36,828 --> 00:00:38,914
k potopení Influence.

7
00:00:39,039 --> 00:00:41,250
Mám za to, že řada mocných mužů

8
00:00:41,375 --> 00:00:44,086
byla zapojena
do ilegální přepravy otroků,

9
00:00:44,211 --> 00:00:46,797
a nese spoluvinu na jejich smrti.

10
00:00:46,922 --> 00:00:51,051
Podle vyvolávačů a novin je ve městě
nový zdroj prvotřídního prachu.

11
00:00:51,218 --> 00:00:54,388
Za deset dní naše děla utichnou.
Prach potřebujeme za osm.

12
00:00:54,513 --> 00:00:59,226
-Potřebuju další střelný prach.
-Riskoval byste synův život?

13
00:00:59,309 --> 00:01:02,271
-Teď jsi jeden z nás.
-Proč ho zatěžovat?

14
00:01:02,396 --> 00:01:06,066
Vezmi na vědomí, že odteď
budu Tvé dopisy neotevřené pálit.

15
00:01:06,149 --> 00:01:09,152
Pak Tě budu navštěvovat ve snách.

16
00:01:10,320 --> 00:01:12,573
Řekl jsem knězi, jak tě navštěvuje.

17
00:01:12,656 --> 00:01:16,994
Ovládám obřad exorcismu,
který satanáše zapudí.

18
00:01:17,202 --> 00:01:19,705
Moje matka se jmenovala Salish.

19
00:01:19,788 --> 00:01:23,834
Otec ji poslal do blázince Bedlam.

20
00:02:23,727 --> 00:02:28,482
TABOO
6. díl

21
00:02:54,967 --> 00:02:58,595
Bloumáte tu v chladu.
Civíte do prázdna.

22
00:03:00,013 --> 00:03:02,808
Skončíte jako táta.
........