1
00:00:03,745 --> 00:00:06,373
Promiňte. Ale kdo sakra jste?

2
00:00:06,456 --> 00:00:09,543
Arthur Ketch.
Britští Strážci slova.

3
00:00:09,543 --> 00:00:10,168
"Dříve"

4
00:00:10,168 --> 00:00:11,670
To byl granátomet?

5
00:00:11,670 --> 00:00:12,546
Zajisté.

6
00:00:12,546 --> 00:00:14,339
Jsme nakloněni spolupráci.

7
00:00:14,339 --> 00:00:17,467
Ale nepředstavili jsme se zrovna nejlépe.

8
00:00:19,511 --> 00:00:21,096
Chtěla nás zabít.

9
00:00:21,096 --> 00:00:24,349
A jediné, co chcete,
je pomoct americkým lovcům

10
00:00:24,349 --> 00:00:26,560
vyčistit tuto zemi od nestvůr?

11
00:00:26,560 --> 00:00:29,312
Můžeme nabídnout
zkušenosti, výzbroj.

12
00:00:29,312 --> 00:00:31,898
Hračky jsou ta zábavná část.

13
00:00:37,779 --> 00:00:41,450
Takže z prezidenta
vypálíte Lucifera tímhle?

14
00:00:44,327 --> 00:00:45,954
Víme, že jste těhotná.

15
00:00:45,954 --> 00:00:49,416
Není to dítě.
Je to Luciferův zplozenec.

16
00:00:49,416 --> 00:00:51,418
Tohle nemůžu. Jsem jeho matka.

17
00:00:51,960 --> 00:00:54,629
Představ si svět,
kde nikdo nemusí zemřít

18
00:00:54,629 --> 00:00:56,673
kvůli nadpřirozenému.

19
00:00:56,673 --> 00:00:58,258
Poslouchám.

20
00:00:58,258 --> 00:01:00,385
"Nyní"

21
00:01:14,733 --> 00:01:16,443
Takže…

22
00:01:21,198 --> 00:01:23,992
Pověz mi příběh.

23
00:01:23,992 --> 00:01:28,205
"17:20 HOD."

24
00:01:30,457 --> 00:01:32,667
........