1
00:00:00,300 --> 00:00:04,780
Vašeho otce otrávili. Usuzuji
na vysoké dávky během krátké doby.

2
00:00:05,060 --> 00:00:08,900
-Braci. Co se děje?
-Pravda.

3
00:00:09,060 --> 00:00:12,940
Ti parchanti v paláci
ustanovili Královskou komisi

4
00:00:13,060 --> 00:00:15,100
k potopení Influence.

5
00:00:15,220 --> 00:00:18,580
-Teď jsi jeden z nás.
-Riskoval byste synův život?

6
00:00:18,700 --> 00:00:19,900
Zilpho.

7
00:00:21,260 --> 00:00:23,980
-Cos udělala?
-Zabila jsem ho.

8
00:00:28,620 --> 00:00:32,700
Jamesi, prach k odvozu připravený
není, protože je nestabilní.

9
00:00:32,780 --> 00:00:35,220
Odcházíme, protože nás zradili.

10
00:00:35,300 --> 00:00:38,100
Sir Stuart vám vzkazuje,
že je to válka.

11
00:00:41,020 --> 00:00:42,860
Ohledy stranou.

12
00:00:43,860 --> 00:00:48,500
-Jamesi? Co to děláš?
-Teď se ode mě radši drž dál.

13
00:01:50,620 --> 00:01:55,060
TABOO
7. díl

14
00:02:03,020 --> 00:02:08,820
Drahý Bože, sešli jsme se tu
dnes ve tvé přítomnosti,

15
00:02:08,980 --> 00:02:12,180
abychom se rozloučili s Winter.

16
00:02:17,220 --> 00:02:21,820
Vyléčena z lásky ke světu,
nedotčená,

17
00:02:22,540 --> 00:02:25,860
čistá, svěřená Pánu,

18
00:02:26,500 --> 00:02:30,700
nebude zasypána hlínou
jako zemdlené tělo,

19
00:02:31,220 --> 00:02:37,540
ale místo toho ji posíláme tobě,
ó, Pane, na jitřních vlnách...

20
00:02:39,140 --> 00:02:40,340
Helgo, tohle nepřečtu.

21
00:02:40,420 --> 00:02:43,860
Posíláme ti ji
na jitřních vlnách řeky,

22
00:02:43,940 --> 00:02:47,340
........