1
00:00:19,147 --> 00:00:24,175
PRONÁSLEDOVATELÉ

2
00:02:36,987 --> 00:02:41,458
<i>Pro další zprávy se vydáme
do laboratoří Banodyne.</i>

3
00:02:41,787 --> 00:02:44,176
<i>Ten výbuch byl obrovský.</i>

4
00:02:44,427 --> 00:02:48,340
<i>Spolu s následným požárem
zapříčinil zničení laboratoře.</i>

5
00:02:48,547 --> 00:02:52,506
<i>- Ví se, co způsobilo výbuch?
- Zatím ne,</i>

6
00:02:52,707 --> 00:02:57,735
<i>možná závada na vedení v místnosti
s čistícími prostředky.</i>

7
00:02:58,107 --> 00:03:02,658
<i>Banodyne prováděl
speciální biologický výzkum</i>

8
00:03:02,867 --> 00:03:05,859
<i>pro Státní bezpečnostní službu.</i>

9
00:03:06,347 --> 00:03:09,544
<i>Měli by tím být diváci
znepokojeni?</i>

10
00:03:10,387 --> 00:03:12,264
<i>Ne, v žádném případě.</i>

11
00:03:12,467 --> 00:03:16,142
<i>N.S.O. vydala prohlášení,
v němž nás ubezpečuje,</i>

12
00:03:16,347 --> 00:03:17,939
<i>že požár neohrožuje
zdraví obyvatelstva.</i>

13
00:03:18,147 --> 00:03:21,583
<i>Přestože pokusná zvířata
byla usmrcena,</i>

14
00:03:21,787 --> 00:03:25,336
<i>do atmosféry neunikají
toxické prvky ani radioaktivita...</i>

15
00:03:26,427 --> 00:03:28,065
Kdo unikl?

16
00:03:28,507 --> 00:03:31,862
Proč myslíš, že to někdo přežil?

17
00:03:34,387 --> 00:03:36,105
Zavolal jste mě.

18
00:03:36,347 --> 00:03:41,545
Kdyby vám šlo o původce výbuchu,
zavolal byste Falyna nebo Daviese.

19
00:03:42,827 --> 00:03:46,785
Pozval jste mě,
protože znám Banodyne.

20
00:03:50,587 --> 00:03:52,225
GH3.

21
00:03:52,387 --> 00:03:56,382
Ten pes?
Jistě, ucítil výbušninu.

22
00:03:56,547 --> 00:04:00,305
- A jeden z oxcomů.
........