1
00:00:18,353 --> 00:00:23,764
PRO TY, KTEŘÍ PŘIŠLI POZDĚ

2
00:00:26,278 --> 00:00:28,946
<i>Tento příběh začal velmi dávno,</i>

3
00:00:28,947 --> 00:00:33,409
<i>když piráti Senghova bratrstva
přepadli jednu kupeckou loď.</i>

4
00:00:33,410 --> 00:00:38,456
<i>Malý chlapec bezmocně přihlížel, když jeho
otce vraždil vůdce pirátů,</i>

5
00:00:38,457 --> 00:00:40,875
<i>Krutým Kabaiem Senghem.</i>

6
00:00:40,876 --> 00:00:43,586
<i>Chlapec vyskočil z lodi
a byl vyplaven na pobřeží</i>

7
00:00:43,587 --> 00:00:46,839
<i>záhadného ostrova, zarostlého džunglí,
který se jmenoval Bengalla.</i>

8
00:00:46,840 --> 00:00:51,385
<i>Nejprve se zdálo, že to bylo jako
"z deště pod okap",</i>

9
00:00:51,386 --> 00:00:55,056
<i>ale příslušníci kmene Touganda
nechtěli chlapci učinit nic zlého.</i>

10
00:00:55,057 --> 00:00:58,851
<i>Sebrali ho a odnesli ho
do své vesnice.</i>

11
00:00:58,852 --> 00:01:02,563
<i>Té noci, ve starobylém obřadu
ohně a bubnů</i>

12
00:01:02,564 --> 00:01:08,152
<i>věnoval kmenový šaman chlapci
významný prsten.</i>

13
00:01:08,153 --> 00:01:12,239
<i>Chlapec pochopil, že je mu určeno
pomstít smrt otce tím,</i>

14
00:01:12,240 --> 00:01:17,703
<i>že bude bojovat proti pirátství, ziskuchtivosti
a krutosti ve všech jejich formách.</i>

15
00:01:17,704 --> 00:01:21,371
<i>Když dospěl v muže,
stal se z něj Fantom.</i>

16
00:01:29,966 --> 00:01:34,796
BENGALLSKÁ DŽUNGLE 1938

17
00:01:37,057 --> 00:01:40,476
- Zatracená mapa k ničemu!
- Ty řiď, já budu navigovat.

18
00:01:40,477 --> 00:01:43,938
- Ta mapa je úplně špatná.
- Mapa je dobrá, Quille.

19
00:01:43,939 --> 00:01:46,524
Pamatuj, odkud přišla.
Nemůže být špatná.

20
00:01:46,525 --> 00:01:50,939
Tak proč ukazuje most za námi?
My jsme žádný most nepřejeli.

21
00:01:54,491 --> 00:01:58,077
- Co to říká, Morgane?
- "Otoč."
........