1
00:00:00,870 --> 00:00:02,195
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,225 --> 00:00:04,783
- Zavraždil jsi celou svou rodinu?
- Kdo pojmenuje děcko Malachi?

3
00:00:04,786 --> 00:00:09,088
<i>Jako by čekali, že budu zlý.</i>
<i>Spojil jsem Elenin život s tvým,</i>

4
00:00:09,090 --> 00:00:12,125
<i>dokud budeš naživu,
Elena bude spát.</i>

5
00:00:13,795 --> 00:00:15,796
Budeš člověkem.

6
00:00:17,505 --> 00:00:19,332
Enzo!

7
00:00:21,469 --> 00:00:23,924
Určitě znáš legendu o Arcadiovi.

8
00:00:23,927 --> 00:00:26,906
<i>Ty ho znáš pod jiným
jménem...</i> ďábel.

9
00:00:26,908 --> 00:00:30,844
- Cade. Jak to, že jsi tady?
- Zvon odbil jedenáctkrát.

10
00:00:32,036 --> 00:00:35,035
- Na návštěvu to stačí.
- Jen se převléknu a jdu k Bonnie.

11
00:00:35,038 --> 00:00:38,151
Hodinu se snažím vymyslet,
co jí řeknu.

12
00:00:38,308 --> 00:00:41,339
<i>Když nedokážu odpustit sám sobě,
nemůžu čekat, že mi odpustí ona.</i>

13
00:00:41,342 --> 00:00:43,767
<i>Bonnie je mnohem lepší
člověk než ty nebo já. </i>

14
00:00:48,451 --> 00:00:49,863
<i>Co je to?</i>

15
00:00:49,865 --> 00:00:53,099
Pozůstatek Cadeova zrodu,
prostředkem k jeho zničení?

16
00:00:53,101 --> 00:00:57,110
To v sobě má jistou poetiku.
Zosnujeme plán, jak zabít ďábla.

17
00:00:57,113 --> 00:01:01,837
Jo, nerad ruším. Ale co kdybych
vám řekl, že mám lepší nápad?

18
00:01:05,485 --> 00:01:07,911
překlad a korekce: rebarborka
Překlad sponzorují TrickaZeSerialu.cz

19
00:01:07,969 --> 00:01:09,540
PŘED TŘEMI DNY

20
00:01:09,570 --> 00:01:13,620
Táto, vstávej!
No tak, táto, prosím, udělej něco.

21
00:01:13,622 --> 00:01:16,322
Devět. Začíná se to zahřívat.

22
00:01:16,524 --> 00:01:19,092
........