1
00:00:08,828 --> 00:00:10,628
Fajnový místečko, holčičko.

2
00:00:10,693 --> 00:00:13,893
Nevěděl jsem,
že černý trh v této době tak vynáší.

3
00:00:14,119 --> 00:00:16,472
Vy jste mi poradil, abych pracovala,
a to dělám.

4
00:00:16,652 --> 00:00:19,970
Jakmile budu mít peníze, abych zaplatila
svůj dluh v Tangeru a skončí válka,

5
00:00:20,180 --> 00:00:23,306
vrátím se k matce
a už vás nebudu nikdy obtěžovat.

6
00:00:23,860 --> 00:00:26,459
Jsem přítelkyně jedné
z vašich zákaznic, Frau Heinz.

7
00:00:26,618 --> 00:00:28,865
- Ovšem.
- Jmenuji se Rosalinda Foxová.

8
00:00:28,935 --> 00:00:31,014
Vy jste hotová umělkyně.

9
00:00:32,125 --> 00:00:34,763
Jako španělská Coco Chanel.

10
00:00:35,333 --> 00:00:38,325
- Můžu vám pomoct? - Potřebuji
někoho, kdo mi udělá pár obrázků.

11
00:00:38,802 --> 00:00:40,430
Možná vám dokážu pomoct.

12
00:00:43,372 --> 00:00:46,915
- Předpokládám, že je považujete za dobré.
- Považuji je za vynikající.

13
00:00:51,027 --> 00:00:52,631
Lituji. Poznáváte to?

14
00:01:05,985 --> 00:01:07,252
Potřebuji útočiště.

15
00:01:07,727 --> 00:01:09,225
Bojím se bouřek.

16
00:01:10,029 --> 00:01:13,065
Tvoje klientka je pravděpodobně
nejmocnější ženou

17
00:01:13,125 --> 00:01:16,578
v Protektorátu, která dokáže
vyřešit jakýkoli problém.

18
00:01:17,183 --> 00:01:20,735
Je milenkou podplukovníka
Juana Luisa Beigbedera de Atienzy.

19
00:01:21,368 --> 00:01:24,310
Existují lidi, kteří dostali nejednoho
člověka z republikánské zóny

20
00:01:24,376 --> 00:01:25,942
a dopravili je lodí až do Tangeru.

21
00:01:26,031 --> 00:01:27,548
Chci dostat svoji matku z Madridu.

22
00:01:27,637 --> 00:01:29,111
Dělám si o ni velké starosti,

........