1
00:00:01,588 --> 00:00:05,190
Predstavte si svet
bez príšer a démonov

2
00:00:05,191 --> 00:00:07,937
Svet, kde nikto nemusí zomrieť
kvôli hrozbe z temnoty.

3
00:00:07,938 --> 00:00:09,471
Nový a lepší svet.

4
00:00:09,472 --> 00:00:10,920
Počúvam.

5
00:00:10,922 --> 00:00:12,007
VTEDY

6
00:00:12,035 --> 00:00:15,870
- Nemáš na mňa nič.
- Gavin, zlatíčko, pozdrav ocka.

7
00:00:15,872 --> 00:00:17,938
- Ako si to...
- Poznám pár zaklínadiel, Crowley.

8
00:00:17,940 --> 00:00:19,374
Je ti jasné,
že sa musí vrátiť, však?

9
00:00:19,376 --> 00:00:22,543
Jeho osudom je nastúpiť
na loď do Ameriky.

10
00:00:22,545 --> 00:00:25,913
Tá loď sa počas búrky potopila.
Všetci sa utopili.

11
00:00:25,915 --> 00:00:31,252
Čokoľvek zmeníš v minulosti, domino efekt
zasiahne všetko, čo bude nasledovať.

12
00:00:31,254 --> 00:00:34,889
Do čerta, Crowley!
Kto dopekla je pekelný princ?

13
00:00:34,891 --> 00:00:38,193
Tí najstarší zo starých démonov.
Zmenil ich sám Lucifer.

14
00:00:38,195 --> 00:00:42,030
Sú trénovaní generáli, ktorí mali viesť
démonské armády vo vojne proti nebu.

15
00:00:42,032 --> 00:00:44,492
- Ako Azazel.
- Dokonca majú aj jeho oči.

16
00:00:44,493 --> 00:00:47,670
- Vieš, kto sme?
- Je mi to fuk.

17
00:00:47,671 --> 00:00:50,237
Dokonca mi je aj jedno,
že Lucifer čaká decko.

18
00:00:50,239 --> 00:00:55,076
- Vieš o tom? - Moja sestra
Dagon sa o to zaujímala.

19
00:00:55,078 --> 00:00:56,578
TERAZ

20
00:03:01,104 --> 00:03:05,104
<font color=#bf5f2e>Supernatural</font>
<font color=#f2f2f3>12x13 Family Feud</font>

21
00:03:05,105 --> 00:03:09,605
<font color=#bf5f2e>Preklad: Mummy, Sarinka</font>
<font color=#f2f2f3>www.supernatural.cinemaview.sk</font>
........