1
00:00:01,131 --> 00:00:02,899
GREENVILLE, VIRGINIE

2
00:00:09,639 --> 00:00:12,876
-Přinesl jsem ti bibli, Lonnie.
-Na spasení duše je trochu pozdě, ne?

3
00:00:13,009 --> 00:00:15,612
Doporučuji ti Lukáše 21:36.

4
00:00:15,745 --> 00:00:19,082
"Buďte bdělí a proste v každý čas,
abyste měli sílu uniknout

5
00:00:19,216 --> 00:00:20,617
všemu tomu."

6
00:00:34,898 --> 00:00:36,800
PÍSMO SVATÉ

7
00:00:39,936 --> 00:00:42,405
NÁPRAVNÉ ZAŘÍZENÍ

8
00:00:50,814 --> 00:00:52,082
NEBEZPEČÍ!

9
00:00:52,249 --> 00:00:54,184
-Co myslíš, že tam je?
-Otevři to,

10
00:00:54,317 --> 00:00:56,086
strč tam hlavu a mrkni se.

11
00:01:08,331 --> 00:01:10,934
Charlie, přepadli nás.

12
00:01:35,125 --> 00:01:38,828
Zavraždila jste
mé přátele a kolegy.

13
00:01:39,095 --> 00:01:43,465
Vydírala jste muže,
ke kterému chovám hlubokou úctu.

14
00:01:43,867 --> 00:01:47,204
Zdá se, že máte komplexní
vědomosti o mém životě,

15
00:01:47,337 --> 00:01:50,040
kterých jste mohla dosáhnout
jen spojením

16
00:01:50,173 --> 00:01:52,375
s někým mně blízkým.

17
00:01:52,742 --> 00:01:54,044
Vy mě nepoznáváte, že?

18
00:01:54,177 --> 00:01:58,014
-Chci vědět, kdo vás najal.
-Gavin Pruitt byl můj manžel.

19
00:01:58,148 --> 00:02:02,485
Většina lidí si myslí, že v této
situaci je nebezpečný ten chlad.

20
00:02:02,986 --> 00:02:07,224
Ale větší nebezpečí
je dodávka kyslíku.

21
00:02:07,857 --> 00:02:10,493
Odpovězte na moji otázku,
jinak se udusíte

22
00:02:10,827 --> 00:02:13,463
mnohem dříve, než umrznete.

23
........