1
00:00:00,882 --> 00:00:03,953
- <i>V předchozích dílech jste viděli...</i>
- Ne.

2
00:00:05,257 --> 00:00:07,925
- Neubližuj mamince! Incendi...
- Ne! Ne! Ne, ne!

3
00:00:07,927 --> 00:00:09,660
Mohla bys někomu hrozně ublížit.

4
00:00:09,662 --> 00:00:11,582
Nevím, co se děje.
Nemůžu s tím nic dělat.

5
00:00:12,864 --> 00:00:17,267
<i>Dala jsem mu lék.
Teď je člověk.</i>

6
00:00:17,269 --> 00:00:21,305
- Naučíš mě, jak kontaktovat Enza?
- Pomůžu ti pochopit, čím ses stala.

7
00:00:21,307 --> 00:00:23,955
Chci, aby sis připomenula Enzovu smrt.

8
00:00:25,010 --> 00:00:29,246
Když Enzo zemřel, zakřičela jsi. Silný
spirituální poryv stvořil celý svět.

9
00:00:29,248 --> 00:00:30,948
Jak se podařilo mně.

10
00:00:31,150 --> 00:00:35,719
- Enzo, myslela jsem si, že už
tě neuvidím. - Drž se dál od Cadea.

11
00:00:35,721 --> 00:00:39,428
Proč si nedáš šanci,
abys zjistil, kdo jsi?

12
00:00:39,431 --> 00:00:42,226
To by totiž znamenalo
odejít z Mystic Falls. Sám.

13
00:00:42,228 --> 00:00:45,763
Pokud chceš moje odpuštění,
přivedeš Elenu Gilbertovou k životu.

14
00:00:45,765 --> 00:00:47,931
Napřed potřebuju energii.

15
00:00:48,847 --> 00:00:52,536
Byl jsem v pekle dost dlouho, abych
věděl, že žádná spása neexistuje.

16
00:00:52,738 --> 00:00:55,339
- <i>Invisique.</i>
- Ne.

17
00:01:17,329 --> 00:01:19,430
Tohle je děsivé.

18
00:01:19,632 --> 00:01:22,833
Neměl bys mluvit sám se sebou
a očekávat odpověď.

19
00:01:23,135 --> 00:01:27,805
- Je to šílené.
- My o ďáblovi, ďábel za dveřmi.

20
00:01:27,807 --> 00:01:30,774
Co se to sakra děje?

21
00:01:30,976 --> 00:01:35,479
Tvé tělo je mrtvé.
Teď jsi v prostoru mezi prostory.

22
........