1
00:00:01,020 --> 00:00:02,335
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,336 --> 00:00:05,264
Je to práce Netvora.
Je z Filórie, jež je skutečná.

3
00:00:05,265 --> 00:00:09,155
Netvor chce ovládnout Filórii
a všechny dveře, které do ní vedou.

4
00:00:09,156 --> 00:00:10,377
Dala jsem vám o tom knihu.

5
00:00:10,378 --> 00:00:13,404
Prý jsem to udělal,
ale nic z toho si nepamatuju.

6
00:00:13,420 --> 00:00:15,120
Byl jsi mimo,
když jsme se potkali?

7
00:00:15,154 --> 00:00:17,656
Potřebujeme něco nebo někoho
většího, než jsme my sami,

8
00:00:17,690 --> 00:00:19,358
o co se můžeme opřít.

9
00:00:19,392 --> 00:00:20,993
<i>- Co to bylo?
- Fungovalo to?</i>

10
00:00:21,027 --> 00:00:22,694
Nikdy jsem necítila víc energie.

11
00:00:22,729 --> 00:00:27,332
Pořád ta samá odhodlaná
malá Jane Chatwinová.

12
00:00:32,805 --> 00:00:34,673
Eliza je mrtvá.

13
00:00:34,707 --> 00:00:36,875
Ona byla jediná,
kdo mi mohl dát odpovědi.

14
00:00:36,909 --> 00:00:38,479
Žádné odpovědi nejsou.

15
00:00:38,502 --> 00:00:42,738
Nemáme totiž
ponětí, co bude dál.

16
00:00:47,247 --> 00:00:48,987
<i>Milý Q,</i>

17
00:00:49,055 --> 00:00:51,857
<i>nemusím ti říkat,
jak moc jsem na tebe naštvaná.</i>

18
00:00:51,924 --> 00:00:55,875
<i>Nejspíš ti to došlo,
když jsem tě začarovala.</i>

19
00:00:55,876 --> 00:00:58,009
<i>Nechápu, proč se to tak zvrtlo,</i>

20
00:00:58,056 --> 00:01:00,095
<i>když jsme byli
tak dlouho přátelé.</i>

21
00:01:00,118 --> 00:01:03,135
<i>Každopádně se omlouvám.</i>

22
00:01:03,169 --> 00:01:06,064
<i>Nikdy jsem ti
nechtěla ublížit.</i>
........