1
00:00:00,500 --> 00:00:03,930
<i>Svojský miliardár... </i>
- Som Gideon Reeves.

2
00:00:03,940 --> 00:00:07,680
Vybudoval som svoje impérium
výrobou rakiet, počítačov, robotov...

3
00:00:07,680 --> 00:00:10,710
Zarobil som viac ako 100 miliárd.
A viete ako?

4
00:00:10,710 --> 00:00:12,560
Som inžinier.

5
00:00:12,560 --> 00:00:16,280
<i>... ktorého postihla tragédia...</i>
- Prachy!
- Nie!

6
00:00:17,070 --> 00:00:20,040
Môjho priateľa postrelili.
Kde dočerta ste?!

7
00:00:20,170 --> 00:00:24,000
<i>... sa postaví najväčšej
technickej výzve vo svojej kariére...</i>

8
00:00:24,000 --> 00:00:28,090
Chcem spravodlivosť pre Elliota Jamesa Sullyho.
Nechajte ma viesť 13. okrsok.

9
00:00:28,090 --> 00:00:33,300
- Civilista nemôže prevziať policajný okrsok.
- Ale môže, ako ho vymenuje tento výbor.

10
00:00:33,310 --> 00:00:38,040
<i>... aby dosiahol revolúciu v policajnom zbore...</i>
- Prípady nevyrieši technológia, ale policajti.

11
00:00:38,040 --> 00:00:41,530
Ešte ste sa
s mojou technológiou nestretli.

12
00:00:44,360 --> 00:00:48,590
<i>... a zachránil mesto.</i>
- Vy ľudia, ste mojimi partnermi.

13
00:00:48,600 --> 00:00:50,350
Zmeníme svet.

14
00:01:04,700 --> 00:01:08,250
Čo tým myslíš? Samozrejme,
že som prevzal policajný okrsok.

15
00:01:08,430 --> 00:01:12,190
- Prečo by som to nespravil?
- Lebo nie si policajný náčelník?

16
00:01:12,190 --> 00:01:16,030
Bože, Sanjay...
Gupta!

17
00:01:16,670 --> 00:01:20,540
Gupta, človeče, čo by bolo keby...
keby bol Edison prestal po telegrafe?

18
00:01:20,540 --> 00:01:24,620
A Musk sa na všetko vykašľal
po PayPale?

19
00:01:24,910 --> 00:01:30,120
A ty keby si nedokončil medicínu pred tým,
ako si sa stal najobľúbenejším televíznym doktorom v USA...

20
00:01:30,120 --> 00:01:33,340
hoci, keď tak uvažujem, to je asi House, nie?
- Gideon, no tak.

21
........