1
00:00:00,305 --> 00:00:01,671
<i>Miluju velké garážové výprodeje,</i>

2
00:00:01,740 --> 00:00:04,273
<i>ale ve Westportu se jim říká
„výprodej pozůstalosti“.</i>

3
00:00:04,398 --> 00:00:05,830
<i>Počkat,
nevystihla jsem to dostatečně.</i>

4
00:00:05,899 --> 00:00:07,802
<i>„Výprodej pozůstalosti".</i>

5
00:00:07,903 --> 00:00:10,130
Fajn, je to jen hromada věcí,

6
00:00:10,233 --> 00:00:11,480
které děti nebožtíka nechtějí.

7
00:00:11,505 --> 00:00:14,460
- Zklidněte se.
- Pusťte nás! Pusťte nás!

8
00:00:14,495 --> 00:00:16,086
- Pusťte nás!
- Ale ne.

9
00:00:16,121 --> 00:00:17,629
Tamhle je stupidní
Chloe Brown Muellerová

10
00:00:17,664 --> 00:00:19,524
a její manžel,
stupidní Stan Lawton.

11
00:00:19,559 --> 00:00:20,978
- Měli bychom je přivolat.
- Gregu!

12
00:00:21,013 --> 00:00:23,037
Nepoužila jsem „stupidní“
v tom smyslu, jako „suprový“.

13
00:00:23,072 --> 00:00:24,420
Opravdu je nemám ráda.

14
00:00:24,455 --> 00:00:26,344
Totiž, Stan je v pohodě,
ale Chloe je ta nejhorší.

15
00:00:26,379 --> 00:00:29,697
Je pořád na máma-blogu
a Instagramingu a k tomu všemu...

16
00:00:29,732 --> 00:00:31,524
Hej, Stane, to jsem já... Greg!

17
00:00:31,559 --> 00:00:33,496
Prostě jsi je sem přivolal?

18
00:00:33,531 --> 00:00:36,441
Gregu, nikdy neuvěříš,
co jsem právě viděl.

19
00:00:36,476 --> 00:00:37,662
Vidíš ten stůl?

20
00:00:37,697 --> 00:00:39,061
Vidíš ty rasistické hrnky?

21
00:00:39,096 --> 00:00:43,117
Hned vedle jsou skutečné šípy,
vyrobené kmenem Paugussett.

22
00:00:43,152 --> 00:00:44,622
Původní osadníci Westportu.

........