1
00:00:33,140 --> 00:00:34,710
Dobrý večer.

2
00:00:34,750 --> 00:00:38,400
Dnes si řekneme něco o násilí.

3
00:00:38,440 --> 00:00:42,300
Nebo něco
o lidské přirozenosti.

4
00:00:44,680 --> 00:00:48,800
Dnes si řekneme
něco o lidské přirozenosti.

5
00:00:50,350 --> 00:00:52,120
Počkat.

6
00:00:52,190 --> 00:00:54,500
Měl bych tu citát.

7
00:00:54,630 --> 00:00:57,300
Slavný filozof kdysi napsal,

8
00:00:57,350 --> 00:01:03,000
"v dobách míru
válečník napadá sám sebe".

9
00:01:03,030 --> 00:01:06,740
To je kořen našich problémů.

10
00:01:06,770 --> 00:01:11,800
A tím "to" myslím "my".

11
00:01:12,240 --> 00:01:15,780
My jsme kořenem
našich problémů...

12
00:01:15,810 --> 00:01:19,550
Našich rozpaků, našeho hněvu,

13
00:01:19,580 --> 00:01:23,720
našeho strachu
z věcí, které nechápeme.

14
00:01:23,750 --> 00:01:29,420
Násilí je jen jiné
slovo pro nevědomost.

15
00:01:29,460 --> 00:01:34,560
Vzdělejte se.
Asi tak bych to řekl.

16
00:01:51,980 --> 00:01:55,780
Jsou dva typy příběhů,
které vyprávíme našim dětem.

17
00:01:55,820 --> 00:01:57,950
Ten první je:

18
00:01:57,990 --> 00:02:01,660
Kdysi dávno po světě
běhal chlupatý zajíček,

19
00:02:01,690 --> 00:02:03,460
který se jmenoval Frizzy-Top,

20
00:02:03,490 --> 00:02:06,830
co měl za sebou spoustu
zábavných dobrodružství.

21
00:02:06,860 --> 00:02:11,560
Čelil jen velkým
překážkám, které překonával

22
00:02:11,600 --> 00:02:16,000
svojí vytrvalostí a rozkoší.

23
........