1
00:00:17,278 --> 00:00:18,787
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:18,847 --> 00:00:21,847
Chceš vyměnit tu truhlu? Moji truhlu?

3
00:00:21,897 --> 00:00:24,124
Jedině tak šlo předejít boji,

4
00:00:24,169 --> 00:00:26,103
kterej bysme nejspíš prohráli.

5
00:00:26,164 --> 00:00:31,221
- Pan Scott? - Řekl mi, že se bál
o bezpečnost svojí ženy a dcery.

6
00:00:31,308 --> 00:00:33,137
- Pořád jsou naživu?
- Ano, jsou.

7
00:00:33,184 --> 00:00:36,185
Vzbouřili se.
Podnítil to jeden z mužů, Julius.

8
00:00:36,273 --> 00:00:40,322
V tuto chvíli šikuje armádu,
aby dobyl Nassau.

9
00:00:40,453 --> 00:00:43,208
Naše spojenectví poškodil Billy.

10
00:00:43,270 --> 00:00:45,904
Je možné, že jediný způsob,
jak to napravit,

11
00:00:45,952 --> 00:00:48,195
je odstranit toho, kdo to způsobil.

12
00:00:50,599 --> 00:00:53,272
- Přestaň!
- Co jste to sakra udělal?

13
00:00:53,309 --> 00:00:56,677
Když nám Britské impérium
nepomůže v boji s naším nepřítelem,

14
00:00:56,713 --> 00:00:58,639
možná to udělá jiná říše.

15
00:00:58,728 --> 00:01:02,121
Jakmile se vylodíte,
nečeká vás žádný chaos.

16
00:01:02,289 --> 00:01:05,445
Klidně to tam všechno spalte na uhel.

17
00:01:07,691 --> 00:01:09,906
BLACK SAILS
4x06 - XXXIV.

18
00:01:10,024 --> 00:01:13,086
Překlad: Umpalumpa3, Historic
Korekce: KevSpa

19
00:01:13,191 --> 00:01:14,760
www.edna.cz/black-sails

20
00:03:07,407 --> 00:03:09,646
Když vaši lidé obsadili toto místo,

21
00:03:10,070 --> 00:03:12,479
oni se museli potýkat s důsledky.

22
00:03:13,437 --> 00:03:16,314
Odveta dopadla na jejich matky,

23
00:03:16,353 --> 00:03:18,456
........