1
00:00:01,175 --> 00:00:02,830
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,881 --> 00:00:06,265
Skartoval jsem nějaké papíry a viděl
zlatou krabičku od Nafisiho cigaret.

3
00:00:06,313 --> 00:00:08,952
Mosad ho v té místnosti musel
zpracovat, než jsem přijel.

4
00:00:08,989 --> 00:00:10,656
Myslíš, že je to celé podfuk?

5
00:00:10,705 --> 00:00:13,405
- Čekám na potvrzení.
- Jaké potvrzení?

6
00:00:13,586 --> 00:00:15,185
Od Javadiho.

7
00:00:15,283 --> 00:00:17,537
Chceš, abych malou pohlídal?

8
00:00:17,723 --> 00:00:19,322
Mohl bys?

9
00:00:20,866 --> 00:00:22,431
Teroristka!

10
00:00:25,602 --> 00:00:27,570
Chci maminku.
Chci maminku!

11
00:00:27,820 --> 00:00:30,396
Není to bezpečný.
Musíme jít dolů, z dohledu.

12
00:00:30,470 --> 00:00:32,683
- Pozice střelce je potvrzená.
- Udělejme to.

13
00:00:32,756 --> 00:00:34,464
Ne! To nemůžete!

14
00:00:34,509 --> 00:00:36,769
Slyšeli jste mě?
Moje dcera je uvnitř!

15
00:00:37,163 --> 00:00:39,829
- Pohyb!
- Ne! Je na zemi!

16
00:00:39,966 --> 00:00:41,752
Řeklas...

17
00:00:42,369 --> 00:00:44,697
- abych chránil Franny.
- Ano.

18
00:00:44,995 --> 00:00:48,077
Pak jsi mě srazila na zem.
Když jsem byl otočený zády.

19
00:00:48,131 --> 00:00:52,373
- Co je to? - Vyfocené čtyři hodiny
před výbuchem. Poznáváte tu dodávku?

20
00:00:52,446 --> 00:00:53,778
Kdo je to?

21
00:00:53,851 --> 00:00:55,736
Našel jsem ten modrý Jeep,

22
00:00:56,100 --> 00:00:59,568
který ale zmizel, zatímco jsem byl
na jednom velmi zvláštním místě.

........