1
00:00:05,373 --> 00:00:06,772
Jak dlouho tak je?

2
00:00:06,774 --> 00:00:08,241
Tak jsme ho našli,
když jsme přišli.

3
00:00:08,242 --> 00:00:11,709
<i>"Jak vysvětlit můj názor
za 30 sekund nebo méně."</i>

4
00:00:11,712 --> 00:00:14,313
Myslím, že celou noc se
připravoval na debatu.

5
00:00:14,615 --> 00:00:16,515
Tak moc se snaží.

6
00:00:16,917 --> 00:00:19,051
- Myslím, že je to moje vina.
- To je.

7
00:00:19,053 --> 00:00:21,720
Proč nedonutíš Patela odstoupit
a Sly vyhraje kontumačně?

8
00:00:22,222 --> 00:00:26,191
To neznáš mého šéfa.
Patel je soutěživý.

9
00:00:27,728 --> 00:00:31,230
- Povím to panu Weinerovi!
- Nechci vědět, o čem sní.

10
00:00:31,232 --> 00:00:32,164
Slyi, jsi v pořádku?

11
00:00:32,166 --> 00:00:34,033
Ne, zdálo se mi

12
00:00:34,035 --> 00:00:36,301
o debatě, ale sportovci z mé
střední školy

13
00:00:36,303 --> 00:00:37,636
mě bili svými ručníky.

14
00:00:37,638 --> 00:00:39,772
Nerad se ptám, ale kdo je
pan Weiner?

15
00:00:39,774 --> 00:00:42,174
- Můj bývalý učitel tělocviku.
- Díky Bohu.

16
00:00:42,175 --> 00:00:43,307
Slyi, musíš se dát dohromady,

17
00:00:43,310 --> 00:00:45,544
nebo ta debata bude krveprolití.

18
00:00:45,546 --> 00:00:46,712
Nedělá si srandu.

19
00:00:46,714 --> 00:00:49,348
Když Patel ucítí slabost,
využije to.

20
00:00:49,350 --> 00:00:52,618
Když jsme u toho, když přijdu
pozdě do práce, využije to taky.

21
00:00:52,620 --> 00:00:55,054
Děkuji za snídani.

22
00:00:55,056 --> 00:00:57,322
Sylvestere, hodně štěstí.

........