1
00:00:29,463 --> 00:00:33,033
Jsem Scott Fitzgerald.
Smím prosit?

2
00:00:33,101 --> 00:00:34,935
No, uvidíme.

3
00:00:35,002 --> 00:00:36,404
Uvidíme?

4
00:00:39,473 --> 00:00:42,376
Co máte v té čutoře?

5
00:00:42,443 --> 00:00:43,777
Whisky.

6
00:00:43,844 --> 00:00:45,679
Skočím vám pro nějaké zázvorové pivo.

7
00:00:45,746 --> 00:00:47,248
To není třeba.

8
00:01:00,661 --> 00:01:02,730
Co si myslíte o volné lásce?

9
00:01:02,796 --> 00:01:04,598
Volné lásce?

10
00:01:04,665 --> 00:01:07,668
Myslíte podle konceptu
Blaka nebo Shellyho?

11
00:01:07,735 --> 00:01:09,137
Nebo Isadory Duncan.

12
00:01:09,203 --> 00:01:11,639
- Ta tanečnice.
- Byla to ateistka.

13
00:01:11,705 --> 00:01:13,541
Měla dvě nemanželské děti.

14
00:01:13,607 --> 00:01:17,044
Obě tragicky zemřely.

15
00:01:17,145 --> 00:01:18,746
To jsem nevěděl.

16
00:01:20,814 --> 00:01:21,915
Smím?

17
00:01:21,982 --> 00:01:23,817
Ne, nesmíte, stařešino.

18
00:01:25,319 --> 00:01:28,789
Takže zpět k
Isadoře Duncan?

19
00:01:28,856 --> 00:01:30,791
Viděla jste ji někdy tancovat?

20
00:01:30,858 --> 00:01:33,327
Ne, ale líbí se mi její styl.

21
00:01:33,394 --> 00:01:35,763
Tak temná, divoká až hříšná.

22
00:01:35,829 --> 00:01:38,399
A vy?

23
00:01:38,466 --> 00:01:41,402
Já jsem široko
daleko jediné děvče se stylem.

24
00:01:41,469 --> 00:01:42,770
To vám garantuju.
........