1
00:00:00,023 --> 00:00:01,889
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:01,891 --> 00:00:02,835
- Zdravím.
- <i>Kdo je to?</i>

3
00:00:02,837 --> 00:00:04,523
Je vdaná, matko.

4
00:00:04,525 --> 00:00:07,179
Nemůžeš mít v životě jiné osoby,
zvlášť ženy.

5
00:00:08,195 --> 00:00:09,744
Jel jsem do vězění, navštívit Romera.

6
00:00:09,745 --> 00:00:12,154
Přijdu si pro tebe,
až to budeš nejmíň čekat.

7
00:00:12,155 --> 00:00:15,784
Jednoho dne se odtamtud dostane
a my se s tím musíme smířit, matko.

8
00:00:15,785 --> 00:00:20,273
- Jen jsem přijel navštívit sestru.
- Vaše sestra umřela.

9
00:00:20,275 --> 00:00:23,507
Ze všech naléváren v celém městě...

10
00:00:24,575 --> 00:00:25,694
Nezahrávej si se mnou.

11
00:00:25,695 --> 00:00:27,364
Zrovna jsi to zjistil.

12
00:00:27,365 --> 00:00:29,574
Řekl jsem jí,
že mu jednoho dne přeskočí.

13
00:00:29,575 --> 00:00:31,244
To mu neprojde.

14
00:00:31,245 --> 00:00:32,984
Normane!

15
00:00:32,985 --> 00:00:34,574
Vím, co jsi udělal!

16
00:00:37,405 --> 00:00:39,784
- Ježiši...
- No a teď už to víte, Chicku.

17
00:00:39,785 --> 00:00:40,864
Jsem pořád naživu.

18
00:01:04,280 --> 00:01:06,574
Ahoj, Calebe.

19
00:01:06,575 --> 00:01:09,444
Jak se cítíš?

20
00:01:09,445 --> 00:01:12,034
Kdo je to?

21
00:01:12,035 --> 00:01:14,000
Norma.

22
00:01:14,365 --> 00:01:16,534
Normo.

23
00:01:16,897 --> 00:01:21,436
Myslel jsem, že jsi mrtvá.
Někdo mi řekl, že jsi umřela.

........