1
00:00:08,730 --> 00:00:10,540
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:10,540 --> 00:00:13,660
<i>Toto je příběh o městě,
které bylo kdysi spořádané a nevinné,</i>

3
00:00:13,670 --> 00:00:16,830
<i>ale nyní je navždy poznamenané
záhadnou vraždou Jasona Blossoma,</i>

4
00:00:16,830 --> 00:00:18,200
<i>která se stala 4. července.</i>

5
00:00:18,200 --> 00:00:21,250
To místo účetní
v mé firmě je stále volné.

6
00:00:21,250 --> 00:00:23,650
- Pokud máš zájem.
- Ano, ano, ano!

7
00:00:23,660 --> 00:00:24,820
Hirame.

8
00:00:24,820 --> 00:00:27,390
Dar pro vaši nadcházející kampaň.

9
00:00:27,390 --> 00:00:32,230
A Lodge Industries tím získají jeden
z nejlukrativnějších pozemků v Riverdale.

10
00:00:32,230 --> 00:00:34,930
Co tak špatného Jason udělal?

11
00:00:34,940 --> 00:00:36,500
Jason a Polly se hádali.

12
00:00:36,500 --> 00:00:40,640
Poté byla Polly velmi zničená,
tak jsme ji poslali do nemocnice.

13
00:00:40,640 --> 00:00:45,360
Pokud tvoji rodiče lhali
o Jasonovi a Polly, tak toho asi bude víc.

14
00:00:45,360 --> 00:00:48,310
Tati, Jason a Polly
byli zasnoubeni. To jsi věděl?

15
00:00:48,310 --> 00:00:51,160
Raději bych zemřel,
než aby mi ukradli dceru.

16
00:00:51,160 --> 00:00:53,340
- Kde je?
- Je nemocná!

17
00:00:57,560 --> 00:00:59,190
<i>Strach.</i>

18
00:00:59,190 --> 00:01:02,810
<i>Nejzákladnější, nejlidštější emoce.</i>

19
00:01:04,160 --> 00:01:06,890
<i>Jako děti jsme se bály všeho.</i>

20
00:01:06,900 --> 00:01:08,210
<i>Tmy.</i>

21
00:01:08,210 --> 00:01:11,170
Zůstaneš dnes
v mém pokoji, Polly? Prosím?

22
00:01:11,870 --> 00:01:14,270
<i>Strašidla pod postelí.</i>

23
........