1
00:00:00,001 --> 00:00:01,500
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:01,503 --> 00:00:04,471
<i>Toto je příběh o městě,
které bylo kdysi spořádané a nevinné,</i>

3
00:00:04,474 --> 00:00:07,656
<i>ale nyní je navždy poznamenané
záhadnou vraždou Jasona Blossoma,</i>

4
00:00:07,659 --> 00:00:08,882
<i>která se stala 4. července.</i>

5
00:00:08,885 --> 00:00:13,372
Tvůj otec najal Hady z jihu,
aby snížili hodnotu pozemku autokina.

6
00:00:13,374 --> 00:00:14,958
- Kde je zbytek?
- Zbytek?

7
00:00:17,072 --> 00:00:20,619
- Kde teď budeš bydlet?
- Něco vymyslím, tati. Jako vždy.

8
00:00:20,622 --> 00:00:23,558
Viděla jsem tě, mami.
S Fredem Andrewsem.

9
00:00:23,561 --> 00:00:26,147
Ke svěření kontraktu
jsou zapotřebí dva ze tří podpisů.

10
00:00:26,150 --> 00:00:28,803
Je mi to líto, ale ne, mami.
Nechci se toho zúčastnit.

11
00:00:29,181 --> 00:00:30,414
Co se děje?

12
00:00:30,417 --> 00:00:32,874
Ten stavební kontrakt byl svěřen
do rukou Andrewsových staveb.

13
00:00:32,876 --> 00:00:34,300
Vypadá to, že jsi vyhrála.

14
00:00:34,778 --> 00:00:36,511
Ty jsi... S Jasonem.

15
00:00:36,513 --> 00:00:37,955
Jen mi musíš pomoct dostat se odsud.

16
00:00:37,957 --> 00:00:40,281
Nasednu do auta, co je
na uzavřeném Exitu silnice 40.

17
00:00:40,283 --> 00:00:41,616
To je Jasonova bunda?

18
00:00:41,618 --> 00:00:44,970
Nejdřív musíme sehnat šerifa Kellera
a pak se dostat k Polly.

19
00:00:47,944 --> 00:00:50,310
<i>Díky čemu, se na
nějakém místě cítíme doma?</i>

20
00:00:52,796 --> 00:00:54,829
<i>Díky teplu rodinného krbu?</i>

21
00:00:54,831 --> 00:00:59,534
Díky nějaké přikrášlené a předstírané
televizní verzi Amerického snu?

22
00:01:01,271 --> 00:01:03,203
<i>Je to snad láska a přijetí?</i>
........