1
00:00:03,984 --> 00:00:06,373
- Môžem vám s niečím pomôcť?
-Anna Valdezová, ASA.

2
00:00:06,375 --> 00:00:08,452
Máte väzňa... Adriana Carreru.

3
00:00:08,468 --> 00:00:09,643
Tak to máme.

4
00:00:09,659 --> 00:00:11,678
Jeho obhajca by mal byť s ním.

5
00:00:11,694 --> 00:00:13,380
To aj je. Arnold Rifking...

6
00:00:13,382 --> 00:00:15,068
Totálna spodina.

7
00:00:15,071 --> 00:00:16,403
Hej, Duarte,

8
00:00:16,405 --> 00:00:19,524
Doprevaď Valdezovú z ASA,
hore do záchytky.

9
00:00:19,540 --> 00:00:23,541
Pán Carrera bol celkom slušne ožratý,
keď ho ráno dotiahli.

10
00:00:23,557 --> 00:00:25,446
- Vďaka.
- Mm-hmm.

11
00:00:29,682 --> 00:00:32,612
Dobrá aj zlá správa Arnold.
Ktorú chceš počuť prvú?

12
00:00:32,628 --> 00:00:34,674
- Ako veľmi je to zlé?
- Veľmi.

13
00:00:34,690 --> 00:00:37,440
Vezmem dobrú za 500 dolárov,
prosím Alex.

14
00:00:37,456 --> 00:00:41,377
Stone navrhol rýchlu dohodu, ale platí
len dnes. Ber alebo nechaj tak.

15
00:00:41,380 --> 00:00:43,254
Napadnutie?
To odmietneme.

16
00:00:43,270 --> 00:00:44,605
Teraz tú zlú.

17
00:00:44,608 --> 00:00:47,778
Obeť pána Carreru v krčmové bitke,
zomrela v Chicagu Med.

18
00:00:47,794 --> 00:00:50,676
- Podali sme návrh na obvinenie z vraždy.
- Ledva som sa toho chlapa dotkol.

19
00:00:50,692 --> 00:00:52,824
Drž hubu, Adrian. Nechaj ma
porozprávať sa s mojím klientom.

20
00:00:52,840 --> 00:00:54,988
Nie je o čom. A musím sa
odtiaľto dostať.

21
00:00:55,004 --> 00:00:59,145
A potrebujem sprchu. Pozri sa!
Ten sráč ma celého povracal!

22
00:00:59,161 --> 00:01:03,818
........