1
00:00:07,124 --> 00:00:09,418
Vyhovuje vám zelený čaj, Hillary?

2
00:00:09,501 --> 00:00:11,003
Děkuju.

3
00:00:11,128 --> 00:00:13,380
Když jsem přijela do New Yorku,

4
00:00:13,464 --> 00:00:16,425
věděla jsem,
že se chci uživit,

5
00:00:16,508 --> 00:00:20,221
abych mohla psát.
Myslela jsem, že to znamená

6
00:00:20,346 --> 00:00:24,183
roznášet cheesecake v Juniors
nebo dělat brigádu v Bronxu.

7
00:00:24,308 --> 00:00:28,312
Ale znamenalo to
sexuální práci na půl úvazku

8
00:00:28,479 --> 00:00:31,357
v divně klinickém domě
na předměstí.

9
00:00:31,523 --> 00:00:36,862
A nikdy jsem nebyla šťastnější.

10
00:00:37,529 --> 00:00:40,157
Ale přijela jste do New Yorku,
protože jste chtěla psát.

11
00:00:40,616 --> 00:00:43,744
Nechápu, jak vám mohlo
poskytování takových služeb

12
00:00:43,827 --> 00:00:45,829
přinést to, co jste chtěla.

13
00:00:46,121 --> 00:00:48,499
Ano, ale takovou chybu
děláme všichni.

14
00:00:48,582 --> 00:00:51,210
Myslíme si, že život spisovatele

15
00:00:51,293 --> 00:00:54,755
znamená život bez vyrušování.

16
00:00:54,838 --> 00:00:59,009
Znamená to ticho,
vlastní prostor, ale tak to není.

17
00:00:59,134 --> 00:01:00,678
To je blbost.

18
00:01:00,761 --> 00:01:04,515
Takhle vnímáme muže spisovatele.

19
00:01:04,682 --> 00:01:11,063
Vede to k solipsismu
a izolaci od lidí.

20
00:01:11,188 --> 00:01:14,441
Nechci nikoho jmenovat,
nikdy nikoho nejmenuju.

21
00:01:14,608 --> 00:01:18,279
Martin Amos.
Woody Allen, Saul Bellow.

22
00:01:18,404 --> 00:01:20,322
Když dáte mužům prostor,

........