1
00:00:01,201 --> 00:00:04,159
Ahoj, přátelé.
Jak víte, Janenin manžel zemřel.

2
00:00:04,184 --> 00:00:05,620
Ale o tři roky později...

3
00:00:05,645 --> 00:00:07,645
Vydavatel chce koupit
mou knihu o Michaelovi.

4
00:00:07,670 --> 00:00:10,558
Sladké, že?
Ale víte, kdo nebyl tak sladký

5
00:00:10,583 --> 00:00:12,466
poslední dobou?
Pan Sladká tvářička.

6
00:00:12,491 --> 00:00:14,140
Tak se Jane a Rafael rozhodli podniknout

7
00:00:14,165 --> 00:00:15,809
nějakou akci a sehnat mu pomocníka.

8
00:00:15,834 --> 00:00:17,966
A co se týče Janeniných rodičů,
neměli se

9
00:00:17,991 --> 00:00:20,456
zrovna dobře,
protože Xo zjistila, že Ro souhlasil,

10
00:00:20,481 --> 00:00:23,238
že z ní udělá zlou bývalou
pro svou reality show.

11
00:00:23,263 --> 00:00:26,409
Dobře bylo, že Xo měla
skvělého přítele, právníka,

12
00:00:26,434 --> 00:00:27,255
který ji podržel.

13
00:00:27,280 --> 00:00:29,042
A Rogelio, no,

14
00:00:29,067 --> 00:00:31,233
rozhodl se skonřit
s De La Vega-Factor Factor,

15
00:00:31,258 --> 00:00:33,959
- což bylo super, dokud...
- Žalují mě

16
00:00:33,984 --> 00:00:35,972
na 10 milionů dolarů za porušení smlouvy.

17
00:00:35,997 --> 00:00:37,919
Já vím! Panenko skákavá!

18
00:00:37,944 --> 00:00:40,509
To mi připomíná.
Pamatujete na Chucka Chessera,

19
00:00:40,534 --> 00:00:42,013
majitele hotelu vedle?

20
00:00:42,038 --> 00:00:43,771
Petra s ním spala.

21
00:00:43,796 --> 00:00:46,850
Ale teď ji má Chuck rád.
Ale Petra má tajemství.

22
00:00:46,875 --> 00:00:48,551
Na pláži našli tělo,

........