1
00:00:08,020 --> 00:00:12,740
Svět přírody
je nádherný a složitý.

2
00:00:16,400 --> 00:00:18,200
Nebesa hýřící barvami.

3
00:00:18,500 --> 00:00:20,000
Jo!

4
00:00:21,700 --> 00:00:25,800
Tvary se objevují a mizí.

5
00:00:31,000 --> 00:00:36,000
Zdánlivě nekonečné množství možností
je jen stínem něčeho hlubšího.

6
00:00:36,800 --> 00:00:39,260
Skrytých přírodních zákonů.

7
00:00:45,500 --> 00:00:50,500
Svět je krásný na pohled.
Ale ještě krásnější je mu porozumět.

8
00:00:57,500 --> 00:00:59,500
Síly přírody

9
00:01:05,600 --> 00:01:09,400
Vesmír ve sněhové vločce

10
00:01:16,100 --> 00:01:17,300
Pojďte!

11
00:01:21,800 --> 00:01:23,800
Normální den na sněhu.

12
00:01:28,800 --> 00:01:32,000
Když se ale pozorně podíváte,
objevíte něco hlubšího.

13
00:01:37,300 --> 00:01:38,700
To je sranda!

14
00:01:41,500 --> 00:01:44,500
Všechny jsou dokonalé.

15
00:01:47,700 --> 00:01:50,200
Vypadají jako vystříhané
z tenkého papíru.

16
00:01:53,000 --> 00:01:54,500
Mám ji.

17
00:01:56,200 --> 00:01:59,900
Vločky jsou komplexní a složité.

18
00:02:00,000 --> 00:02:03,300
Navzájem se liší,
přesto jsou si podobné.

19
00:02:03,800 --> 00:02:08,100
Jsou nádherné,
ale je v nich i hlubší krása.

20
00:02:08,200 --> 00:02:10,300
A ta krása je v myšlence.

21
00:02:10,400 --> 00:02:15,000
V myšlence, že všechny
jejich odlišnosti a podobnosti

22
00:02:15,100 --> 00:02:17,739
mohou být vysvětleny

23
00:02:17,940 --> 00:02:20,800
pomocí několika
jednoduchých zákonů přírody.
........